De Kusttram: de lijn met de leukste bestemming

Veiligheid

Veiligheidsmaatregelen die De Lijn neemt...

Als openbare vervoersmaatschappij neemt De Lijn elke gelegenheid te baat om niet alleen haar eigen veiligheid, die van haar klanten - zij het nu toerist of pendelaar - maar ook van de andere weggebruikers te bevorderen. Veiligheidsmaatregelen steunen bij De Lijn altijd op de volgende drie pijlers: infrastructuurwerken, opleiding en sensibilisering.

De Kusttram is van een niet te onderschatten belang voor onze kust. De tram is als een rode draad langs de kust en is voor veel toeristen een attractie op zich. In 2009 vervoerden wij 12,5 miljoen reizigers langs de kust. Maar ook voor de inwoners van de kust is de Kusttram onschatbaar. Dankzij de tram verhoogt de verkeersleefbaarheid van de kustgemeenten. Ze draagt ook bij tot de economische en sociale welvaart in de regio.

Geen enkel vervoermiddel is zonder gevaar, dus ook de Kusttram niet.

Het afgelopen decennium werden belangrijke inspanningen geleverd om de veiligheid te verhogen.

Infrastructuurwerken

Zo zijn de doorsteken waar auto’s de sporen kunnen kruisen tot een absoluut minimum herleid en zijn er voorsorteerstroken aangelegd voor verkeer dat links wil afslaan. Voor fietsers en voetgangers zijn er sluizen. Daarnaast is heel wat geïnvesteerd in de signalisatie langs de Kusttramlijn. Waar mogelijk zijn de kruispunten beveiligd met rode lichten, waarvan de meeste werken met verkeerslichtenbeïnvloeding. Staat het licht op groen voor de tram, dan zijn alle andere lichten daar op dat moment rood, zodat conflicten uitgesloten zijn.

Tegelijk werden ter hoogte van de doorsteek opvallende led-panelen met knipperlichten geplaatst. Bij aankomst van een tram lichten deze panelen op en verwittigen zo het andere verkeer. Op bepaalde plaatsen werd deze installatie aangevuld met een belsignaal wat vooral ten aanzien van fietsers en voetgangers een meerwaarde biedt. Op de meeste plaatsen staan ook verkeersborden die de weggebruiker attent maken op de aanwezigheid van de tram. Daarnaast werden heel wat oversteekplaatsen aangepast zodat er een veilige wachtzone is tussen de tramsporen en de rijweg.

Opdat de Kusttram en het gewone verkeer elkaar zo weinig mogelijk zouden hinderen, rijdt de Kusttram voor maar liefst 80% van zijn tracé in eigen bedding. Dat wil zeggen dat er een baan werd aangelegd, exclusief voor de Kusttram. Dankzij die eigen bedding verhoogt niet alleen de veiligheid, maar verbetert ook de doorstroming van de Kusttram, waardoor hij stipter kan rijden.

Voor infrastructuurwerken werkt De Lijn steeds samen met de betrokken kustgemeente(n), de Provincie en het Vlaams Gewest.

In het jaar 2002 zijn alle Kusttrams uitgerust met een soft-front en opschep. Bij een botsing geraakt de zwakke weggebruiker hierdoor niet langer onder de Kusttram en zijn de letsels minder ernstig.

Deze infrastructurele inspanningen worden op het terrein continu verder gezet.

Opleiding

Maar ook intern bij De Lijn werken we aan verkeersveiligheid. Tramchauffeurs krijgen elk jaar een uitgebreide opleiding anticiperend en defensief rijden. In deze opleiding leert de chauffeur hoe te reageren in verschillende verkeerssituaties. Daarnaast worden de chauffeurs ook van dichtbij opgevolgd. Tijdens de zomer rijden de instructeurs van de rijschool mee met de tram en evalueren het rijgedrag van de chauffeur. Indien nodig wordt hij of zij ondersteund en gecoacht.

Sensibilisering

Het nieuwe zomerseizoen komt eraan en dat zal net zoals vorige jaren een magneet zijn voor heel wat toeristen. Jong en oud komen aan de kust om te ontspannen en te genieten. Net daarom zetten wij van De Lijn aan de vooravond van elk zomerseizoen het belang van veiligheid nog eens extra in de verf, elk jaar opnieuw. Voor deze jaarlijkse veiligheidscampagne is gekozen voor bovenstaand beeld, het beeld van de Kusttram en spelende kinderen op het strand. Terwijl de kinderen in het zand spelen, komt een tram aan die zich verplaatst op de in het zand getrokken sporen. De symboliek is zonder meer duidelijk: we zijn allemaal klein en weerloos tegen zo’n grote tram.

Veiligheidsmaatregelen die de reiziger kan nemen…

De Kusttram heeft voorrang…

voorrang kusttramDe tram is niet zoals andere vervoermiddelen. Om te beginnen rijdt hij op sporen en kan hij dus niet uitwijken. Bovendien weegt hij wel 50 ton, waardoor hij een lange remafstand heeft, ondanks zijn 3 krachtige remsystemen: elektrische remmen op de motoren, trommelremmen op de wielen en magnetische remmen op de rails.

De normale remafstand* varieert in functie van de snelheid

SnelheidRemafstand autoRemafstand tram*
35 km/u
4,5 meter
30 meter
50 km/u
26 meter
62 meter
75 km/u
45 meter
142 meter
* remafstand enkel bij droge rails

Àltijd…

Zelfs tegenover zwakke weggebruikers heeft de tram altijd voorrang. Dus voetgangers, fietsers en motorrijders, wees gewaarschuwd. Ook op jullie heeft de tram voorrang.

Overal…

Zelfs waar een zebrapad is, heeft de Kusttram voorrang. Een zebrapad geeft enkel aan waar men moet oversteken, maar geeft geen automatische voorrang. Ook op beschermde oversteekplaatsen heeft de tram voorrang.

De voetgangerssluis

voetgangerssluisDe beschermde oversteekplaatsen of voetgangerssluizen zijn overal zodanig gemaakt dat je bij het oversteken altijd in de richting van de aankomende tram moet kijken.

Laat kinderen nooit alleen in de buurt van een tram

Kijk goed uit bij het oversteken en neem uw kinderen bij de hand!

Kijken én luisteren

De moderne trams rijden bijna geruisloos en komen daardoor nauwelijks boven het gewone verkeer uit. Goed uitkijken en letten op de signalisatie is dus de boodschap. Let ook op het typische trambelletje dat de chauffeur voor elke halte laat horen. De Kusttrams kunnen elkaar heel snel opvolgen en tegelijk uit beide richtingen komen. Niet enkel luisteren, maar vooral ook goed kijken, dus!

Op sommige plaatsen rijdt de Kusttram langs of door duinen en bossen. De zichtbaarheid is hier iets minder dus pas hier extra op en zorg dat je niet verrast wordt.

Vermijd de bedding…

De Kusttram rijdt op de meeste plaatsen in eigen bedding. Dat is een eigen baan, speciaal aangelegd voor de tram en dient dus niet om een praatje te slaan, de wagen te parkeren, de hond uit te laten etc. Vermijd deze bedding en zijn aangrenzende parkeerstroken ten allen tijde.

Ook met een voertuig

Als u met de wagen de tramsporen wil oversteken, let dan altijd op dat u niet tot stilstand komt op deze oversteekplaatsen. De tram zou wel eens niet op tijd kunnen stoppen.

De deuren sluiten automatisch

Autom. deurenHet openen en sluiten van de tramdeuren gebeurt automatisch en zonder tussenkomst van de chauffeur. Het is de reiziger die op de knop drukt om de deuren te openen en het sluiten gaat vanzelf.

Het sluiten van de deuren gaat altijd gepaard met een geluidssignaal. Soms kan het echter nodig zijn dat de deuren wat langer open blijven. Druk dan opnieuw op de knop om de deuren automatisch te openen, of ga op de onderste trede van de tramdeur staan. Zolang iemand op de onderste trede staat, gaan de deuren niet sluiten.

 

 

 

Tot slot...

Aan de Kust moet je vooral genieten, maar ook aandacht hebben voor de Kusttram.
Hieronder enkele gouden veiligheidspunten:

  • De Kusttram heeft altijd voorrang, ook op fietsers en voetgangers en zelfs op het zebrapad.
  • De Kusttram rijdt vaak langs duinen waar de  zichtbaarheid minder is.
  • Vermijd de bedding van de Kusttram en de bijhorende parkeerstroken. 
  • Kusttrams volgen elkaar snel op en kunnen uit twee richtingen komen.
  • De Kusttram rijdt heel stil; vooral goed kijken!
  • Goed uitkijken naar de verkeersborden.
  • Kinderen goed begeleiden in het drukke vakantieverkeer.
  • Neem bij het oversteken steeds de kortste weg.

 


50% goedkoper reizen
50% goedkoper via voorverkoop  
Frequentie
Frequentie-hoogseizoen-10min-227x124  
Online archief
Online archief 125 jaar kusttram