Reizigers

Comfort, toegankelijkheid en volwaardig alternatief

doelstelling bereikbaarheid De belangrijkste knooppunten worden uitgebouwd tot draaischijven van de multimodale verplaatsingen in de provincie. De Lijn zal fors investeren in het kwaliteitsvol uitrusten ervan, rekening houdend met o.a. hun ligging en functie in het netwerk.
doelstelling toegankelijkheid De aansluitingen worden geoptimaliseerd, het overstappen gaat vlotter, en de fiets krijgt een veilige plaats. Zo wordt het openbaar vervoer voor de reiziger een volwaardig alternatief voor de auto. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan functionele aspecten zoals informatieverstrekking en wachtcomfort, maar ook aan bijkomende voorzieningen. Uiteraard vormt ook de toegankelijkheid een belangrijke kwaliteitseis.