Spartacus: Ik hou van ...

Sneltramlijn 1: Hasselt - Maastricht

lijn 1
De eerste sneltram vanaf 2017!
maastricht markt

De Vlaamse Regering zette in 2011 het licht op groen voor de aanleg van de eerste sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht. Het gekozen tracés en bijhorende stopplaatsen voor deze verbinding zijn nu definitief. De sneltram voorziet haltes in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen, Munsterbilzen, Beverst, Lanaken en Maastricht. Door deze beslissing komt het hele Spartacusproject in een stroomversnelling terecht.

Op 36 minuten volledig elektrisch van Hasselt tot Maastricht

Van Hasselt over Diepenbeek, Bilzen en Lanaken bedraagt de reistijd ongeveer 36 minuten tot Maastricht. Bovendien hebben De Lijn en de Vlaamse Overheid ervoor gekozen om de sneltrams volledig elektrisch aan te sturen. Er is geen sprake meer van hybride toestellen, die deels op diesel zouden rijden. Met volledige elektrische voertuigen kiest De Lijn voor minder geluidshinder. Bovendien zijn deze ook een stuk milieuvriendelijker dan de alternatieven op diesel.

Werken van start in 2014
foto werken trambaan

Momenteel wordt er een technisch bestek opgemaakt voor de mogelijke aannemers. Zij kunnen dan hun offerte indienen. Op basis hiervan zal een selectie worden gemaakt. De werken zouden kunnen starten in de loop van 2014.

Publiek Private Samenwerking
handdruk PPS overeenkomst

Voor de realisatie van het Spartacusproject zal er gewerkt worden via het DBFM-principe. DBFM (Design Build Finance Maintain) is een vorm van publiek-private samenwerking (pps) die bepaalt dat de aannemer niet alleen verantwoordelijk is voor de bouw, maar ook meewerkt aan het ontwerp, de architectuur en het onderhoud van de infrastructuur.

Aanpak van de overwegen in Diepenbeek en Bilzen

Specifiek voor Diepenbeek en Bilzen lopen er momenteel diverse studies voor de overwegen op spoorlijn 34 waar sneltramlijn 1 passeert. Alle overwegen worden gesloten om de huidige (lange) wachttijden te verhelpen en de onveiligheid tegen te gaan. Ook voor het wegverkeer worden oplossingen gezocht voor waar er best bruggen komen of waar men beter werkt met tunnels onder de spoorwegen (of zelfs met een alternatief traject). Door de komst van de sneltram wordt dus meteen het huidige veiligheidsprobleem van de overwegen aangepakt.


Klik op de haltes, vind waar ze liggen, en zie onmiddellijk waarom deze haltes zo belangrijk zijn voor Spartacus.

Bij het bepalen van de stopplaatsen werd in de eerste plaats rekening gehouden met het  socio-economische en ruimtelijk potentieel van de locatie. In tweede instantie zijn ook de specifieke eisen van het knooppuntenmodel meebepalend geweest. (De stopplaatsen zijn zodanig gekozen dat de reistijd daartussen ongeveer 27 minuten is. Op het knooppunt is er 3 minuten overstaptijd voorzien, zodat het op bepaalde tijdstippen mogelijk wordt om over te stappen van alle richtingen naar alle richtingen.)

More Info

Hover over location on the left. (JavaScript must be enabled)