Nieuwe bevoegdheden controlepersoneel De Lijn

2/3/2009Nieuwe bevoegdheden controlepersoneel De Lijn

Mechelen, 2 maart 2009 - Het controlepersoneel van De Lijn mag voortaan reizigers met dwang staande houden, met dwang van het voertuig verwijderen en aftasten. Dat zijn enkele bevoegdheden van Lijncontrole, de veiligheidsdienst van De Lijn die vandaag van start gaat. Door de inzet van 250 Lijncontroleurs wil De Lijn de veiligheid van haar reizigers en personeelsleden nog verhogen.

‘Veiligheid is basisrecht’

Directeur-generaal Ingrid Lieten: ‘Veiligheid is een basisrecht van onze reizigers en medewerkers. Daarom investeren we elk jaar 20 miljoen euro in veiligheidsmaatregelen zoals camerabewaking, opleiding en samenwerking met scholen. Met de oprichting van een eigen veiligheidsdienst zetten we een nieuwe stap naar een professionele aanpak van de veiligheid in en rond onze voertuigen.’

Controleurs ondersteunen reizigers en chauffeurs

Een Lijncontroleur heeft vier verschillende taken. De rode draad door alles is dat de Lijncontroleurs de chauffeurs en reizigers zo goed mogelijk ondersteunen. Door nadrukkelijk aanwezig te zijn, zorgen ze er eerst en vooral voor dat de reizigers en chauffeurs zich veilig voelen. Indien nodig komen ze ook tussenbeide. Daarnaast controleren ze de vervoerbewijzen om het zwartrijden te ontmoedigen. Voor zwartrijden en asociaal gedrag (zoals misbruik van de noodknop) mogen ze een proces-verbaal opstellen. Ten derde waken ze erover dat de dienstverlening vlot kan blijven verlopen, bijvoorbeeld na een ongeval. Tot slot kijken ze ook toe op de kwaliteit van de dienstverlening.

Nieuwe bevoegdheden

Door de erkenning als veiligheidsagent krijgen de Lijncontroleurs er nieuwe bevoegdheden bij. Zo mogen ze voortaan een reiziger met dwang van een voertuig verwijderen, een persoon vatten na een wanbedrijf of misdaad (d.w.z. een halfuur staande houden met dwang) en een veiligheidscontrole uitvoeren. Dit is een oppervlakkige aftasting van een reiziger en zijn bagage door iemand van hetzelfde geslacht.

168 uur opleiding

Om erkend te worden als veiligheidsagent, hebben de 250 Lijncontroleurs elk 168 uur opleiding gevolgd: 132 uur om het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent te behalen en 32 uur voor het attest veiligheidsagent (= specifiek voor het openbaar vervoer). De examens werden afgenomen door Opleidingscentrum Syntra West, Selor (het selectie- en opleidingsbureau van de federale overheid) en de federale politie.

Nieuw uniform

Het nieuwe, grijze uniform met het logo van De Lijn en het wettelijk verplichte Vigilis-logo maakt de Lijncontroleurs herkenbaar. Het uniform beantwoordt aan de nieuwe richtlijnen voor de werkkledij van bewakingagenten (ministerieel besluit van juni 2007). 

250 Lijncontroleurs voor Vlaanderen

In totaal waken 250 Lijncontroleurs op het terrein en achter de schermen over de veiligheid. Om snel tussenbeide te kunnen komen, gebruiken ze hulpmiddelen als radioverbindingen, GPS en 32 interventiemoto’s. Naast de Lijncontroleurs zet De Lijn nog 224 mensen in voor meer sociale veiligheid. Het gaat om 25 tweede personen in het voertuig, 80 lijnspotters, 32 plaatsbewijzentoezichters, 32 premetrotoezichters, 37 straathoekwerkers en 18 schoolspotters. Daarmee komt het totaal op 474.