Nummerplaat auto ingeleverd: Dina-abonnement

gratis Dina abonnement

Als u een Belgische nummerplaat schrapt of overdraagt buiten uw gezin, dan kunt u bij De Lijn een gratis Dina-abonnement (Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement) verkrijgen. Een Dina-abonnement is een gratis Buzzy Pazz of Omnipas met een looptijd van 12 maanden. Als de nummerplaat van de enige personenwagen binnen uw gezin wordt ingeleverd, kunt u een Dina-abonnement voor alle gezinsleden aanvragen. In dat geval mag geen enkel gezinslid nog een auto ter beschikking hebben, ook geen bedrijfs- of leasingwagen. Als u een wagen wegdoet, maar nog één of meerdere wagens in het gezin hebt, dan mag u 1 gezinslid aanduiden voor het gratis abonnement.

 

Het Dina-abonnement kan enkel en alleen ingaan op de eerste dag van een maand. Als De Lijn een aanvraag ontvangt tot en met de 10de dag van maand X, wordt een abonnement toegekend dat geldig is vanaf de eerste van de daaropvolgende maand X+1. Ontvangt De Lijn een aanvraag na de 10de van maand X dan wordt een abonnement toegekend dat geldig is vanaf de eerste vanaf de maand X+2. De ontvangstdatum geldt als referentie.

Als meerdere Dina-abonnementen worden toegekend in ruil voor de inlevering van een nummerplaat, hebben alle abonnementen dezelfde aanvangsdatum.

 

Voor de controle van uw aanvraag worden gegevens opgevraagd bij het DIV. Dit gebeurt op basis van de nummerplaat vermeld op het aanvraagformulier.
U moet wachten om uw aanvraag in te dienen tot u het schrappingsbewijs van uw nummerplaat hebt ontvangen.
Om vertragingen of misverstanden te voorkomen, raden wij u aan een kopie van het schrappingsbewijs bij het aanvraagformulier te voegen. 


Dina-abonnement praktisch

Voorwaarden 

Om recht te hebben op een Dina-abonnement, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

 • Alleen personen die officieel geregistreerd staan als gezinslid van de titularis van de ingeleverde nummerplaat, komen in aanmerking voor een Dina-abonnement. Dit geldt ook in geval van echtscheidingen en co-ouderschap.
 • Het aanvraagformulier moet ten laatste zes maanden na de inleveringsdatum van de nummerplaat ingediend zijn. De ontvangstdatum geldt als referentie.
 • De ingeleverde nummerplaat moet op naam staan van een natuurlijk persoon die gedomicilieerd is in België, en moet voor de inlevering minstens zes maanden binnen hetzelfde gezin in gebruik zijn geweest met een auto van het volgende type: sedan (AA), hatchback (AB), stationwagen (AC), coupé (AD), cabriolet (AE), voertuig meerdere doeleinden (AF), personenauto (VP), auto dubbel gebruik (SW), voertuig verscheidene doeleinden (FA), lichte vrachtwagen (CT), minibus (OM) of trekker (TR). De inlevering van een nummerplaat van een ander type voertuig of van een buitenlandse nummerplaat, komt niet in aanmerking voor de toekenning van een Dina-abonnement. Ook de inlevering van een leasing- of bedrijfswagen geeft geen recht op een Dina-abonnement.
 • Men verliest het recht op een Dina-abonnement als er in hetzelfde gezin een andere nummerplaat wordt ingeschreven vanaf zes maanden voor de inlevering van de nummerplaat waamee het Dina-abonnement werd aangevraagd. Het Dina-abonnement blijft wel behouden als er een tweede nummerplaat wordt ingeleverd in de periode tussen zes maanden voor de nieuwe inschrijving en twee weken erna. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de inlevering van nummerplaten die recht geven op een Dina-abonnement.
 • Als een titularis van een personenwagen zich langer dan veertien dagen bij het gezin van de titularis vervoegt, behoudt dat gezin het recht op één Dina-abonnement. In dat geval moet de bijkomende nummerplaat minstens zes maanden in gebruik zijn op het moment van inlevering van de nummerplaat waamee het Dina-abonnement werd aangevraagd. Als niet aan die voorwaarde voldaan is, moet het gezin alle Dina-abonnementen inleveren.
 • Als de titularis van de ingeleverde nummerplaat overleden is, moet bij het aanvraagformulier een kopie van de overlijdensakte van de titularis worden toegevoegd. Alleen personen die deel hebben uitgemaakt van het gezin van de titularis op het moment van overlijden, komen voor de toekenning van een Dina-abonnement in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Om een Dina-abonnement te verkrijgen, moet u ons een volledig ingevuld aanvraagformulier van een Dina-abonnement bezorgen. U kunt het aanvraagformulier Dina downloaden (pdf - 47KB) of aanvragen bij De LijnInfo op het nummer 070 220 200, bij de dienst Abonnementen van De Lijn of in een Lijnwinkel.

Vervolgens stuurt u het ingevulde aanvraagformulier op

 • per post:
  Dienst Dina-abonnementen
  Nieuwpoortsesteenweg 110
  8400 Oostende
 • per e-mail: dina@delijn.be

Hoe verlengen?

De abonnee kan het Dina-abonnement tegen betaling verlengen met een eenmalige korting van 50 % op de volle prijs van een abonnement, op voorwaarde dat de bepalingen uit het Dina-reglement gerespecteerd werden gedurende de looptijd van het gratis Dina-abonnement.

 

Ongeveer 1 maand voor de vervaldag van het Dina-abonnement ontvangt de Dina-abonnee een overschrijving voor de verlenging van het Dina-abonnement. Na betaling wordt het nieuwe abonnement per post opgestuurd. Het Dina-abonnement kan ook verlengd worden via de Lijnwinkel. Vergeet dan niet de overschrijving mee te brengen, dan kan de bediende in de Lijnwinkel u vlug verderhelpen.

 

De korting van 50 % is alleen geldig bij de aankoop van een jaarabonnement tegen de volle prijs, aansluitend op het het gratis Dina-abonnement. De korting is cumuleerbaar met het derdebetalerssysteem, maar het Dina-abonnement kan niet in rekening worden gebracht voor de toekenning van een Buzzy-korting.

Sancties

Als u een aanvraagformulier ondertekent, geeft u De Lijn de toelating om, in samenwerking met de Dienst voor de Inschrijving van de Voertuigen, de nodige controles uit te voeren. Zodra uw gezinssituatie niet meer overeenstemt met de voorwaarden, moet u het Dina-abonnement onverwijld inleveren. Dit doet u met een aangetekende brief naar hogervermeld adres, of via een Lijnwinkel naar keuze. Doet u dit niet, dan kan De Lijn een boete aanrekenen voor het onrechtmatig gebruiken van een vervoerbewijs.

 

Als u een Buzzy Pazz of Omnipas wenst waarvoor u het normale tarief betaalt, kunt u die aanvragen in een Lijnwinkel. Breng in dat geval uw Dina-abonnement mee, zo kunnen we u snel helpen. U kunt ook het aanvraagformulier Omnipas (pdf - 130KB) of het aanvraagformulier Buzzy Pazz (pdf - 168KB) downloaden en ingevuld opsturen naar de dienst Abonnementen van De Lijn. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het Dina-abonnement kunt u: