Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu
Busbaan

De Lijn biedt haar reizigers een stipte en comfortabele rit

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Groene bussen

Om mensen te overtuigen de overstap te maken, moeten we een comfortabele rit aanbieden met bus en tram. Dat betekent dat we moderne, propere en toegankelijke voertuigen inzetten met voldoende capaciteit op die plaatsen waar de vervoervraag groot is.
 
Om maximaal aan de vraag en verwachtingen van onze reizigers en stakeholders tegemoet te komen zetten we meer aanbod, grotere voertuigen en een hogere frequentie in daar waar het vereist is. Dat vergt een zware investering op vlak van infrastructuur en extra exploitatiemiddelen. 
 
Voor de reiziger is een bus of tram die op tijd komt bovendien cruciaal voor een goede ervaring. Omdat de tevredenheid over stiptheid de meest doorslaggevende factor is bij de bepaling van de totale score, drukt de grote ontevredenheid over bussen of trams die te laat komen, de algemene tevredenheid naar beneden. Vandaag rijdt inderdaad minder dan de helft van de bussen en trams op tijd.
 
Betere doorstroming - quote
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Nood aan betere doorstroming

Om de tevredenheid op te krikken, moet er nu dringend werk gemaakt worden van meer doorstroming. Want goede doorstroming geeft winst op verschillende vlakken: het leidt tot een vlotter verloop van de rit, betere werkomstandigheden voor de chauffeur, een groter comfort voor de reiziger en een betere stiptheid.
 
Bovendien wint ook de belastingbetaler erbij, want de middelen van De Lijn worden efficiënter ingezet. Bij een traject met een bus die om de tien minuten rijdt en elke rit twee minuten verliest door slechte doorstroming, hebben we na een uur twaalf minuten vertraging. Of nood aan een extra bus en chauffeur om die cadans om de tien minuten te kunnen volhouden. Het is de ambitie van het ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen om prioritair binnen de stedelijke regio’s, op de stamlijnen, metrolijnen en het verbindend grootstedelijk vervoer een stiptheidsniveau van 95 procent te halen.
 
Dat vraagt verregaande maatregelen: de inspanning en het engagement van alle wegbeheerders, lokaal en Vlaams, voor meer stipte bussen en trams. Doorstroming, ook op lokale wegen, zal een belangrijke verantwoordelijkheid zijn van de vervoerregio. Het is dan ook noodzakelijk dat de regio hierin voldoende middelen investeert.
 
De Lijn is ook vragende partij voor het behoud van de Task Force Doorstroming en de werkingsmiddelen waarmee doorstromingsbevorderende ingrepen op gewestwegen worden gefinancierd. Daarnaast vragen we ook een fonds waaruit lokale besturen kunnen putten om doorstroming op lokale wegen te (helpen) realiseren.
 
Een stipt openbaar vervoer vraagt om een maximale doorstroming. In de volgende video kan je een praktijkvoorbeeld terugvinden:  
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

 
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Ringtrambus

Slim investeren in doorstroming

betere doorstroming ringtrambus stationlei

Dries Wathion, Hoofd Doorstroming, legt in de volgende video uit waarom de Ringtrambus een mooi voorbeeld van hoogwaardig openbaar vervoer is:

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Voor de aanleg van de Ringtrambus werd onderzocht hoe we deze zo vlot mogelijk over het gekozen traject kunnen laten rijden. Per segment werd berekend hoeveel de doorstromingsmaatregel kost en hoeveel tijdswinst deze oplevert.
 
Alleen de maatregelen waarbij de winst opweegt ten opzichte van de investering zullen in eerste fase uitgevoerd worden. Een voorbeeld uit onderstaande figuur: er is in deze fase wél voor gekozen om de Stationsstraat in Vilvoorde aan te pakken. 
 
We realiseren daar een reistijdwinst van meer dan 4 minuten 48 seconden voor een prijs van 4,8 miljoen euro. Maar we kiezen er niet voor om een tracé over de CAD-site te bouwen, omdat de reistijdwinst daar slechts 52 seconden bedraagt terwijl de realisatie 13,3 miljoen euro zou kosten.
 
Betere doorstroming - reistijden ringtrambus
 
-

Download het volledige memorandum PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>