Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu
Hoe gaan we als De Lijn versneld inzetten op vergroening

De Lijn gaat volop voor groen

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Groene bussen

Ons aankoopbeleid is volop geënt op de vergroening van onze vloot. Zoals opgenomen in onze beheersovereenkomst zal De Lijn vanaf 2019 geen klassieke dieselbussen meer aankopen. Voor de centrumsteden is de doelstelling nog ambitieuzer.
 
Daar willen we tegen 2025 louter elektrisch rijden. Dit kan met elektrische voertuigen of met hybride voertuigen die op elektrische motor draaien in de stadscentra. Zo houden we rekening met de invoering en uitbreiding van Lage Emissie Zones (LEZ) in diverse Vlaamse steden en ondersteunen we de klimaatplannen van Europa, Vlaanderen en diverse steden en provincies.
 
We hebben hiervoor heel wat extra investeringen nodig. Om ons voertuigenpark te elektrificeren, vervangen we in de periode 2019-2024 1.202 bussen door deels hybride en maar vooral volledig elektrische bussen. De huidige Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd om deze investering waar te maken. De Lijn verwacht dat de volgende Regering dit engagement nakomt.
 
De verdere investeringen voor de vervanging van de bussen van De Lijn zal in twee grote golven verlopen. We bouwen nog beperkt verder op de gekende technologie van hybride bussen en tegelijk intensiveren we de investeringen in systemen van elektrische bussen. In 2019 zullen we nog 277 bussen vervangen door hybride bussen en vanaf midden 2020 zullen we enkel nog elektrische bussen (inclusief laadinfrastructuur) bestellen.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

... en laadinfrastructuur

Schakelen we over op elektrische bussen, hebben we bovendien nood aan strategisch goedgeplaatste laadinfrastructuur. De Lijn rekent op de medewerking van de lokale besturen. Zij zorgen voor de nodige vergunningen en zoeken mee naar goed gelegen locaties.
 
Maar deze synergieën kunnen verder gaan, tot en met de financiering en exploitatie. We bouwen en gebruiken bijvoorbeeld samen de laadinfrastructuur. Op goed gekozen locaties en binnen slim uitgebalanceerde tijdsvensters kunnen ook andere modi laden. We denken bijvoorbeeld aan de stadsvuilkar, laadpalen voor auto’s of fietsen.
 
Samuel Schalckens, Hoofd Rollend Materieel, gaat in de volgende video dieper in op de inspanningen die De Lijn levert om onze vloot groener te maken:
 
-

Download het volledige memorandum PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>