Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu
De Lijn als hoofdaandeelhouder van Cambio en Blue-Bike

Meer financiële draagkracht

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De voorbije jaren zijn efficiëntiewinsten die De Lijn realiseerde, omgezet in bijkomende investeringen. Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze stakeholders en reizigers én om onze eigen ambities waar te maken, zijn er extra middelen nodig. 
 
Zo kunnen we bijvoorbeeld de vastgelegde kwaliteitsnormen voor het kernnet niet realiseren met de huidige werkmiddelen. De kapitaalsubsidies en exploitatiemiddelen volstaan niet. Bij nieuwe investeringen moet de exploitatiedotatie volgen. Daarnaast wil het openbaarvervoerbedrijf andere financieringsmiddelen aanboren. Dit vergt een grotere financiële autonomie en slagkracht 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Value capturing

We zetten in op andere vormen van samenwerken. Met andere overheden en privépartners gaan we op zoek naar synergieën. Zo kunnen we onze laadinfrastructuur delen met de lokale overheid. Of een windmolen of zonnepanelen laten plaatsen op onze stelplaats door een energieleverancier en delen in de opbrengst.
 
Om grote investeringen in hoogstaand openbaar vervoer te financieren, wil De Lijn tijdens de volgende legislatuur een vorm van ‘value capturing’ initiëren. Dat betekent dat we strategische terreinen rond combipunten ontwikkelen samen met privépartners. De projectontwikkeling van die terreinen wordt gekoppeld aan een ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer.
 
Dat geeft een meerwaarde aan het project en de ruimere omgeving en die winst vloeit terug naar het openbaar vervoer. Openbaar vervoer wordt meegenomen in het financiële model. De kosten voor de ontsluiting worden doorgerekend in de ontwikkeling, maar die kosten worden (nadien) gecompenseerd door de meerwaarde dankzij de grotere bereikbaarheid.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Fiscaliteit stimuleert duurzame mobiliteit

Het wettelijk kader voor het Mobiliteitsbudget wordt volop uitgewerkt: bedrijven kunnen hun werknemers laten kiezen uit een waaier aan duurzame vervoeroplossingen die vlot te combineren zijn met de bedrijfswagen. Het is nu wel belangrijk dat de federale regering actieve promotie voert om werkgevers te enthousiasmeren en het gebruik ervan te stimuleren.
 
Tot slot zijn we voorstander van een slimme kilometerheffing voor personenwagens met een tarief afhankelijk van plaats, tijd en voertuigtype. Een deel van de opbrengsten moet terugvloeien naar het openbaar vervoer en andere vormen van duurzame mobiliteit.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Goede praktijk

Financiele draagkracht londen
-
De Lijn pleit voor een beetje Londen in Vlaanderen. Transport for London legt samen met de Mayor of London creativiteit aan de dag als het op het aanboren van financieringsbronnen aankomt.
 
Zo leggen de Londense zakenwereld met onder meer de City of London Corporation, de Canary Wharf Group, Heathrow Airport en Berkeley Homes 600 miljoen pond (680 miljoen euro) op tafel voor Crossrail, een miljardeninvestering in een nieuwe, snelle ondergrondse verbinding. Transport for London heeft ook de herontwikkeling van Battersea Power Station in het zuidwesten van Londen financieel creatief aangepakt.
 
Voor die herontwikkeling is een uitbreiding van de Northern Line tube voorzien ter waarde van intussen 1,2 miljard pond (1,37 miljard euro). De overheid prefinanciert via een lening of zelfs groene obligaties, maar die worden terugbetaald met de opbrengst van bezettingsvergoedingen voor een nieuwe bedrijvenzone plus een meerwaardetaks op projectontwikkeling van nieuwe woningen, kantoren en retail.
 
-

Bekijk hier het volledige memorandum PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>