Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu
Quote verdichting

Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening zetten in op nabijheid en verdichting

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Openbaar vervoer als ruggengraat

De Lijn onderschrijft het pleidooi van de Vlaamse bouwmeester. Hoe meer wonen en functies verdichten, hoe meer mensen kunnen participeren aan het maatschappelijk leven, hoe minder diffuse vervoerstromen, hoe efficiënter de middelen voor openbaar vervoer kunnen ingezet worden. Het openbaar vervoer fungeert als de ruggengraat voor ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent dat wonen, werken en andere functies nog enkel gevestigd worden in de nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer of in de buurt van slimme combipunten.
 
We pleiten daarom voor een goede afstemming en samenwerking tussen de beleidsdomeinen Omgeving en Mobiliteit om samen een lange termijnvisie op regionaal en lokaal vlak te ontwikkelen die ruimtelijke ordening (aantrekkingspolen) en mobiliteit (vervoeraanbod) op elkaar afstemt.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Geen duurzame ontsluiting = geen vergunning

De Lijn wil dat bij elke beleidsbeslissing of project waarbij de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) verplicht is, voorwaarden gesteld worden aan de goedkeuring van het plan en de uitreiking van de vergunning. Zo moet de projectontwikkelaar naast de gevolgen van het project op de mobiliteit ook mogelijke oplossingen aanreiken voor die grotere verkeersstromen.
 
In het project worden niet alleen de nodige middelen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur voorzien, maar ook voor de uitvoering (exploitatiekosten). De ontwikkeling van nieuwe activiteiten of projecten moet altijd bijdragen tot een duurzame mobiliteit. De Lijn is bereid om advies te leveren bij het zoeken naar mobiliteitsoplossingen.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Goede praktijk

Regionet Leuven zet in op samenhang tussen ruimte en mobiliteit
 
Het project Regionet Leuven hanteert de principes van transit-oriented-development of mobiliteitsgedreven ruimtelijke ontwikkeling. Er wordt prioritair ingezet op de ruimtelijke ontwikkeling van de knooppunten van het netwerk en het versterken van kernen. Het openbaar vervoer wordt hierbij als de ruggengraat en drijvende kracht van de regionale ontwikkeling gezien. 
 
Region Synthesebeeld Leuven web ---

Bekijk deze afbeelding in betere resolutie JPG

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Dankzij de bundeling van verplaatsingen, ontstaat de kans om hoogwaardig openbaar vervoer uit te bouwen: méér capaciteit en comfort, een grotere frequentie, snelheid en stiptheid. In plaats van een groot aantal verschillende buslijnen (met te weinig frequentie, snelheid en capaciteit), voorziet Regionet Leuven op de belangrijke assen hoogwaardige stamlijnen.
 
Deze stamlijnen vallen samen met de bestaande corridors tussen de steden. In deze corridors woont vandaag ongeveer 60 procent van alle inwoners. Op de stamlijnen combineert het project de beschikbare vervoermiddelen: snelle stoptreinen, trams en hoogwaardige bussen. Een eigen bedding en een goede overstapkwaliteit zijn essentieel om tot een performant en betrouwbaar netwerk te komen.
 
Bestemmingen die niet langs zo’n hoogwaardige stamlijn liggen, zijn met aangepast voor- en natransport bereikbaar: bijvoorbeeld met de fiets, minibus, collectieve taxi of auto.
  
-

Bekijk hier het volledige memorandum PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>