Toon menu

Verslag Tramparlement

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Introbeelden met muziek

Joost Swinnen: We doen een tramparlement omdat we een debat willen voeren. Een debat met de bevolking en met de lokale politici, gestoffeerd met deskundigen. Daarom hebben we het tramparlement genoemd.
 
Hans Mariën: U bent vandaag allemaal parlementslid. Het doet de minister en mijzelf groot plezier dat er vandaag, zaterdagochtend, zoveel mensen zo sterk betrokken zijn.
 
Leona Van Keerberghen: Ik ben een buurtbewoner. Ik woon waar ze de stelplaats gaan zetten, dat is bijna achter mijn tuin. Ik kom gewoon luisteren en ben zelfs tevreden met het project. Ik vind dat openbaar vervoer gepromoot moet worden.
 
Hedwig Silon: Ik wou hier toch eens komen kijken hoe alles uit de infomomenten hier is samengekomen.
 
Jan Renneboog: Ik denk dat er zoals altijd eerst een beetje weerstand is bij sommige mensen of groepen, wat normaal is. Je moet de mensen overtuigen zoals De Lijn nu doet, door draagvlak te zoeken.
 
Eddy Bevers: Ik ben burgemeester van Willebroek en dat betekent  dat we in dit hele project van Brabantnet betrokken partij zijn. Ik kom vooral luisteren vandaag naar dit parlement om te aanhoren wat de gevoeligheden zijn en hoever het staat met het project.
 
Moderator Annelies Beck: Wat vindt u een reden om voor de tram te kiezen?
 
Rob Van der Bijl: Je maakt eigenlijk je toekomstige ruimte of stad met dit soort infrastructuur.
 
Tom Dehaene: We zitten in een schitterende regio die goed bereikbaar is, normaal gezien. Maar als alles dichtslibt, dan heb je extra vervoersmodi nodig en die tramlijnen komen daar zeker aan tegemoet.
 
Rob Van der Bijl: Een van de grote voordelen is dat je veel efficiëntere verkeerscirculatie van je autosysteem kunt maken.
 
Moderator Annelies Beck: Dan kijk ik meteen naar u, meneer Van Hove. Zwijndrecht, een kleine gemeente waar dan de tram komt. Werkt het daar ook zo? Herkent u wat meneer Van der Bijl zegt?
 
Danny Van Hove: Dat klopt in grote mate ook voor Zwijndrecht. Dus qua mobiliteit van Antwerpen vanuit Oost-Vlaanderen is die tramlijn een zeer belangrijke verbetering.
 
Stefan Stynen: Het is zo dat we in deze regio vaststellen dat er een probleem van bedrijven die zeggen “we zien het hier niet meer zitten door de moeilijke bereikbaarheid”. Krijgt u signalen vanuit de bedrijven en dergelijke dat zij ook zitten te wachten op die tram?
 
Koen Van de Sompele: Ik denk dat er inderdaad verschillende bedrijven zijn, zeker hier in het Brusselse, die heel goed aanvoelen wat de problematiek is. Wij werken met de mensen van Fortis, ING en anderen aan mobiliteitsmanagement en daar proberen we zoveel mogelijk werknemers te overtuigen om de auto te laten staan.
 
Alain Vandenplas: We merken het op de luchthaven zelf dat meer en meer bedrijven vragen naar goede verbindingen met het openbaar vervoer. We hebben de trein, maar er is ook het lokale vervoer dat moet kunnen verzorgd worden en daar zijn de trams enorm belangrijk in. Als je die gaat aanleggen om mensen naar de luchthaven te brengen, dan gaan die mensen ook gaan kijken waar ze hun auto kunnen achterlaten om op die tram te kunnen stappen. Er moet dus heel goed nagedacht worden over plaatsen waar mensen dat kunnen doen.
 
Tom Dehaene: Ik denk dat  de tramlijnen niet op zich staan. We moeten goed kijken naar hoe de mensen naar de tramhaltes gaan gaan, een goede link met de fietssnelwegen is dus zeker iets dat we in de gaten moeten houden.
 
Gaat de tram ook niet stilstaan?
 
Nee, want hij heeft meestal een eigen bedding en is daardoor minder filegevoelig en dus veel betrouwbaarder
 
Waarom een tram en geen bus?
 
Omdat een tram een stuk comfortabeler is. Bovendien rijdt hij sneller, heeft hij een grotere capaciteit en is hij milieuvriendelijker. 
 
Wat met het lawaai?
 
De trams van vandaag zijn in niets te vergelijken met de trams van vroeger. Ze zijn niet alleen sneller, comfortabeler en milieuvriendelijker, ze zijn ook nog eens veel stiller.
 
Zullen er parkeerplaatsen verdwijnen?
 
Hier en daar moeten er inderdaad parkeerplaatsen wijken. Maar in onze studie zoeken we zoveel mogelijk naar compensatie. Die parkeerplaatsen verhuizen dus gewoon naar een andere plaats.
 
Moderator Annelies Beck: Voila, een aantal van de vragen die boven kwamen drijven op de infomomenten die De Lijn heeft georganiseerd.
 
Guy Mullie: Als Meisenaren denken we niet dat we veel voordelen zullen halen uit de tram, maar anderzijds zijn we daar niet tegen. We zijn vooral tegen de locatie van de tramlijnen.
Onze vraag is gewoon: waarom kijk je niet naar de verplaatsing van de tram naar de oostkant van de A12?
 
Johan Van Looy: In Meise zijn we, en dat hebben we ook gezien aan de grote opkomst, bewust dat er een grote bezorgdheid is over woningen en of tuin. We gaan samen zoeken naar het beste traject. We nemen de argumenten mee in de studie.
 
Marina Van Herreweghen: Ik vond het heel positief dat ze de geïnteresseerde mensen vroegen van verschillende gemeenten om naar hier te komen.
 
Guy Mullie: Ik hoop dat we er een punt van hebben kunnen maken en dat ze het toch nog een keer zullen bekijken.
 
Johan Van Looy: Ik neem graag de gelegenheid te baat om die informatiebundel, de aanbevelingsbundel aan het studiebureau over te maken met de vraag: neem al deze suggesties ter harte en probeer ze maximaal in de plannen te integreren.
 
Hans Mariën: Uw bezorgdheden zijn de onze, uw prioriteiten zijn de onze en we delen dezelfde doelen.
 
Hedwig Silon: Ik denk dat de mensen vol goede wil zijn om met de opmerkingen rekening te houden, maar op een gegeven moment zal men door de zure appel moeten bijten.
 
Lodewijk De Witte: Een tram kan je midden door het veld sturen, maar dan gaan niet veel mensen die tram nemen. Hij moet dus wel daar komen waar de mensen wonen en werken om hen toe te laten hem te gebruiken en tezelfdertijd moet je dat doen op een manier dat je de mensen die er al wonen en al werken zo goed mogelijk respecteert.
 
Tom Dehaene: Er zijn nog altijd verhalen dat men het beeld heeft van de oude boerentram die veel lawaai maakt. We hebben vandaag een aantal beelden gezien uit het buitenland waar zo’n tram echt wel goed ingekleed kan worden en zelfs bepalend kan zijn voor het straatbeeld en ik denk dat we daar naar toe moeten.
 

Johan Van Looy: Er rest mij alleen nog jullie te bedanken voor jullie participatie, niet alleen vandaag maar zoals gezegd ook tijdens het ganse traject. En wat ook wel goed nieuws is voor de verdere participatie is dat de volgende fases gepaard gaan met een uitgebreid openbaar onderzoek, de mogelijkheid om steeds verder in detail te gaan bekijken wat op welke locatie de beste oplossing is zodat we samen het project sterker kunnen maken. 

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>