Toon menu
Tracé Meise

Meise

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Snel langs de A12 richting Brussel

De sneltram vertrekt van het Fort van Breendonk en rijdt helemaal tot aan Brussel-Noord. In de gemeenten Willebroek, Londerzeel en Meise krijgt de tram telkens twee haltes, zodat hij snel in Brussel raakt. Deze worden uitgebouwd als knooppunten waar reizigers gemakkelijk van het ene op het andere vervoermiddel kunnen overstappen. De sneltram maakt dat je vlot in Brussel geraakt en dat Meise gemakkelijk bereikbaar wordt vanuit de omliggende gemeenten.

De tram start in Willebroek aan de oostelijke zijde van de A12 en kruist in Londerzeel de A12 naar de westelijke kant. Daar blijft hij rijden tot in Brussel. Op deze manier is de tramlijn het dichtst bij de verschillende woonkernen van de gemeenten gelegen, waardoor hij meer reizigers kan bereiken.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Woon-werkverkeer

De reistijd vanuit Meise naar Brussel wordt met de sneltram aanzienlijk ingekort. Waar het nu vaak tot een half uur duurt vooraleer je in Brussel bent, doe je er met de sneltram een kwartier over. Ook voor wie langs de A12 werkt, creëert deze tramlijn nieuwe perspectieven. Lokale bedrijven zullen daarenboven makkelijker werknemers kunnen aantrekken. Bovendien kan je heel eenvoudig overstappen op de nieuwe luchthaventram of de ringtram waardoor je gemakkelijk in de luchthavenregio geraakt.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Handige vrijetijds- en andere verplaatsingen

Met de sneltram worden het centrum van Brussel, de Heizel, het Fort van Breendonk,... vlot bereikbaar voor inwoners van Meise. Leuk voor een museumbezoek, winkelplezier of een gezellig etentje. Met één overstap (op de ringtram) geraak je bovendien ook in Vilvoorde. Ook dat centrum wordt daarmee vlot bereikbaar, alsook de ziekenhuizen van Jette en Vilvoorde en verschillende secundaire scholen in de regio. Ook voor de Plantentuin van Meise is dit een uitgelezen kans om zijn bezoekers op een vlotte manier te ontvangen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Waarom we de tram naar de mensen willen brengen

Willen we dat mensen de tram gebruiken, dan moeten we hem naar de mensen brengen. In Meise wil dat zeggen dat de reisweg van de tramlijn ten westen van de A12 ligt. Dat blijkt uit de studies waarin de verschillende reisweg-alternatieven werden onderzocht. Daarom besliste de Vlaamse regering op 6 december om deze reisweg als voorkeurstracé aan te duiden. 

Welke studies?

Om na te gaan waar de tram het beste rijdt, liet De Lijn een aantal studies uitvoeren. Concreet gaat het om een plan-MER, een tracéstudie, een maatschappelijke- kosten-batenanalyse (MKBA) en een onderzoek naar een tracé ten oosten van de A12. 

 • De plan-MER’s brachten alle gevolgen die Brabantnet voor het milieu kan hebben in beeld. Deze werden goedgekeurd op 3 september 2013. 
 • in de tracéstudie werden verschillende reiswegen voor de tramlijnen onderzocht. Daarbij werden steeds de voordelen en de nadelen van elke variant benoemd. Het resultaat van deze studie legde voor elke tramlijn een voorkeurstracé bloot. 
 • de maatschappelijke-kosten-batenanalyse (MKBA) meet de impact van de komst van de tram. Het meet letterlijk wat de kosten zijn van de komst van de tram en wat de baten zijn. De Vlaamse regering besliste om te investeren in tramlijnen waarvan de baten steeds bijna twee of meer dan twee keer hoger zijn dan de kosten. 
 • De Lijn deed een extra onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van een reisweg ten oosten van de A12. 

Resultaat van het onderzoek 

In het onderzoek naar de oostelijke en westelijke variant van de reisweg van de tram, scoort de westelijke variant beter. Deze haalt in de MKBA een score van 1,98. De oostelijke variant haalt een score van 1,63. De grootste verschilpunten van beide reiswegen zijn de volgende: 

 1. De westelijke variant is zo’n 20 miljoen euro goedkoper dan de oostelijke variant 
 2. Het aantal te verwerven percelen ligt hoger voor de westelijke variant. De oostelijke variant verschuift het probleem dan weer van Meise naar Londerzeel. 
 3. Doordat in de oostelijke variant de woonkernen van de tramlijn zijn afgescheiden door de A12, zullen jaarlijks 200.000 reizigers minder de tram nemen.
  Hoewel De Lijn er alles aan doet om de impact van de komst van de tram te beperken, beseft ze dat die impact soms bijzonder groot is. Ze wil de onteigeningsprocedure vermijden en wil persoonlijk en individueel met de betrokkenen in gesprek gaan. Ook de bemiddelaar van de Vlaamse overheid zal hierin een belangrijke rol opnemen.

Is de A12 dan zo’n grote barrière?

Dat de ligging van de haltes cruciaal is, blijkt ook uit het aantal reizigers die de treinen vanuit de treinstations van Boom en Puurs, twee vergelijkbare gemeenten, vervoeren.
In Boom ligt de A12 tussen het treinstation en de woonkernen 

 • Aantal reizigers: gemiddeld 169 per dag
  In Puurs ligt de A12 niet tussen het treinstation en de woonkernen 
 • Aantal reizigers: gemiddeld 1.157 per dag
  De A12 vormt dus wel degelijk een barrière voor inwoners om de trein te nemen. Ook in Meise zou een tramlijn aan de andere kant van de A12 (oostelijk tracé) afgescheiden zijn van de woonkernen en dus 200.000 mensen minder vervoeren.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>