Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Wat is er al gedaan?

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Het Neptunusplan vormde een eerste aanzet tot het openbaarvervoerbeleid van de toekomst voor West-Vlaanderen. Niet enkel De Lijn draagt hieraan bij. Daarom werd na de eerste voorstelling van het Neptunusplan een uitgebreide consultatieronde gehouden. De vele reacties werden verwerkt in de nieuwe versie van het Neptunusplan.

In een volgende stap moeten de nieuwe maatregelen geïmplementeerd worden. Ook hiervoor wil De Lijn samenwerken met de mobiliteitspartners en beleidsmakers.

Voor sommige verbindingen is het studiewerk (nagenoeg) afgerond en zijn de budgetten reeds vrijgemaakt en/of zijn de acties al geïmplementeerd:

  • De continue uitbouw van de kwaliteit door regelmaat (onder andere vernieuwing van het spoor langs het traject van Kusttram)
  • De vraaggerichte frequentieverhoging langs het traject Westende - De Haan
  • Invoeren van een snellere interstedelijke verbinding door de invoering de Kusttram X-tra, de sneltram tussen Nieuwpoort - Oostende en Blankenberge - Oostende

Voor een aantal projecten zijn de haalbaarheidsstudies net opgestart en moet er nog een lang studietraject afgelegd worden. Voor deze projecten zijn al principebeslissingen genomen:

  • Onderzoek naar de haalbaarheid van een sneltram Brugge - Zeebrugge. Belangrijk voor toeristisch verkeer, maar ook voor de regionale stedelijke ontwikkelingen in Bruggen
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van een tram of HOV-verbinding tussen Kortrijk en Hoog-Kortrijk, om te kunnen inspelen op geplande ruimtelijke ontwikkelingen binnen het stedelijk gebied Kortrijk
  • Opstarten MER-procedure Kusttramverlenging Veurne - Koksijde
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Verlenging Kusttram richting Veurne

In juni 2012 werd beslist om de MER-procedure voor de Kusttramverlenging van Koksijde naar het station van Veurne op te starten. Veurne kan dan als draaischijf dienen voor de verbinding tussen het hinterland en de Westkust. Daarom moet er een snelle verbinding zijn tussen Veurne en Oostende. De verlenging  van de Kusttram zou hiervoor kunnen zorgen. Momenteel wordt deze verbinding verzekerd door de buslijnen 68 en 69, vooruitlopend op een mogelijke, snellere tramverbinding. De beslissing tot het realiseren van deze verlenging wordt evenwel pas genomen na het afronden van het ontwerpend onderzoek en de afronding van de ProjectMER.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>