Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Wat is er al gedaan?

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Met betrekking tot de uitvoering van de Mobiliteitsvisie 2020, waar het Pegasusplan onderdeel van is, ligt de klemtoon zowel tijdens de vorige als de huidige legislatuur (2014 – 2019) op het verder uitbouwen van het grootstedelijk tramnet in Gent.

De verlenging van de tramlijn naar Flanders Expo is een concrete realisatie van het Pegasusplan in Gent.

Een aantal projecten zijn in volle uitvoering:

  • Eind 2013 werd gestart met de verlenging van tramlijn 21/22 naar Zwijnaarde Hekers
  • Najaar 2014 wordt er gestart met de tramlijnverlenging van lijn 4 naar het Universitair Ziekenhuis

Voor nog een aantal projecten zijn de haalbaarheidsstudies lopende en moet er dus nog een (lang) studietraject plaatsvinden. Het gaat om volgende projecten: Voor de vertramming van buslijn 3 tussen Mariakerke en Gent-Dampoort werd begin 2012 een studieopdract ‘project-MER lijn 3’ gestart. In de loop van 2017 werd deze studieopdracht door De Lijn stop gezet. Er bleken doorheen de jaren onvoldoende stappen vooruit gezet te kunnen worden om ook daadwerkelijk met een goedgekeurde project MER te eindigen.    

Voor de vertramming van de busbundel 7  tussen Gent-Dampoort – Zuid – Gent-St-Pieters – Sint-Denijs-Westrem is een project-MER goedgekeurd in oktober 2015. Eind 2015 was er eveneens een eerste akkoord tussen de betrokken partners waarbij een voorkeurstracé werd uitgesproken. De Lijn startte op vraag van de Vlaamse Overheid in 2017 een multicriteria analyse zodat een objectieve afweging kan gemaakt worden tussen het inzetten van trams of trambussen op dit tracé. Het externe onderzoek heeft op basis van criteria zoals haalbaarheid, impact op openbaar domein, duurzaamheid en kosten aangetoond dat een tram ten opzichte van een trambus de voorkeur geniet. De route van lijn 7 is een intensief gebruikte corridor tussen onder andere twee treinstations en vele attractiepolen. Naar haalbaarheid toe is een tram meer aangewezen vermits het systeem met een trambus voor dit project niet realistisch is. Er moet op een te hoge frequentie geëxploiteerd worden om aan de vraag (nu en toekomstgericht) op een kwaliteitsvolle manier te kunnen voldoen. Dergelijke hoge frequentie op een bovengronds netwerk leidt tot hinder in het openbaar domein en betekent dat aan de kostenzijde meer voertuigen aangekocht en ingezet zouden worden en dat de operationele kosten zouden stijgen. Rekening houdend met alsnog de hogere investeringskost voor traminfrastructuur is de eindbalans in het voordeel van de tram.

Het inschakelen van een tram op lijn 7 zal de mogelijkheid bieden om meer personen te kunnen verleiden om gebruik te maken van het openbaar vervoer in Gent. Voor dit project wordt gerekend op een intensieve samenwerking met stad Gent om eigen beddingen en andere maatregelen te nemen zodat de reistijd voor de klanten aanzienlijk kan verbeterd worden.  

De Lijn zal in een volgende stap bijkomende onderzoeken uitvoeren. Zo zal onder andere de integratie van een tramlijn 7 op het knooppunt Gent Zuid onderzocht worden. 

Een definitieve beslissing over de toekomst van dit project zal door de Vlaamse Regering nog genomen moeten worden. 

Voor het project The Loop op de site Flanders Expo is het in de eerste plaats van belang dat een door alle stakeholders gedragen beeld van de toekomstige ontwikkelingsopties voor deze locatie wordt bepaald. In afwachting van deze toekomstvisie zal De Lijn haar aanbod met oa.tramlijn 1 op de site ongewijzigd laten. 

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wat gaat er nog gebeuren?

Opstart studie tramverlenging Oude Dokken (Muide – Oude Dokken – Dampoort)
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>