Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Nieuws

26 mei 2015

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De Lijn heeft het boekjaar 2014 in evenwicht afgesloten. Door het grotere aandeel aan betalende reizigers stegen de inkomsten vorig jaar met 1,8 miljoen. Daarnaast vervoerde De Lijn 532 miljoen reizigers. De daling met 1,4 procent is vooral het gevolg van de besparing van steden en gemeenten op derdebetalercontracten. Om de bestaande reizigers meer comfort te bieden en nieuwe reizigers aan te trekken, blijft De Lijn investeren in comfortabele bussen en trams.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Kostendekking stijgt derde jaar op rij

In 2014 vervoerde De Lijn 532 miljoen reizigers, of 1,4 procent minder dan in 2013. Dat komt vooral door de stopzetting van derdebetalercontracten door steden en gemeenten (- 2,6 miljoen reizigers). Bij een derdebetalerovereenkomst neemt een derde partij de kosten van een biljet, rittenkaart of abonnement gedeeltelijk of helemaal voor zijn rekening.

Ook de aangepaste regels voor het zogenaamde DINA-abonnement leidden tot 2,4 miljoen reizigers minder. (Wie zijn nummerplaat inleverde voor een DINA-abonnement, kreeg vroeger een gratis abonnement voor 3 jaar. Intussen is dat 50 procent korting op een jaarabonnement.)

Het aandeel van de betalende reizigers steeg in 2014 naar 88,3 procent (+ 0,5 %). De vervoerontvangsten stegen met 1,8 miljoen euro (+ 1,2 %) tot 150,3 miljoen. Daardoor neemt de kostendekking voor het derde jaar op rij toe. Die tendens zet zich voort in 2015: de eerste 4 maanden groeiden de ontvangsten met 7,9 procent, tegenover 0,7 procent minder reizigers.

Reizigersaantallen 2014 per provincie

Antwerpen
198,0 miljoen
Limburg
47,9 miljoen
Oost-Vlaanderen
111,2 miljoen
Vlaams-Brabant
108,7 miljoen
West-Vlaanderen
66,4 miljoen
TOTAAL
532,2 miljoen
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

'Investeren in comfort, tramlijnen en doorstroming'

Directeur-generaal Roger Kesteloot:

‘In 2014 hebben we onze klantenbasis behouden en onze ontvangsten zien stijgen. Net als in 2013 groeide het aandeel aan betalende reizigers. Door te investeren in nieuwe voertuigen, tramlijnen en betere doorstroming willen we de bestaande reizigers meer comfort bieden en nieuwe reizigers aantrekken. Momenteel worden 386 nieuwe bussen en 48 lagevloertrams geleverd. Een tweede lot van 40 lagevloertrams werd midden mei besteld, in de zomer volgt normaliter een nieuwe bestelling van 113 bussen. Ook de aankoopprocedure voor 146 nieuwe trams loopt.’

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Grootste bestelling hybride bussen ooit

Met de bestelling van 123 hybride bussen zette De Lijn in 2014 een grote stap in de vergroening van haar voertuigenpark. Binnenkort volgt een nieuwe bestelling van 113 bussen: 31 gelede bussen en 82 streekbussen. Deze voertuigen vervangen de oudste bussen en verschijnen vanaf 2016 in het straatbeeld. Door de investering in nieuwe bussen daalt de gemiddelde leeftijd tegen eind 2017 tot 8 jaar. Eind dit jaar zal 85 procent van de eigen bussen van De Lijn toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Voor het toegankelijk maken van haltes is De Lijn afhankelijk van de wegbeheerder.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

22 % meer sms-tickets verkocht

Met een verkoopsstijging van 1,8 miljoen was het sms-ticket in 2014 de sterkste groeier bij de vervoerbewijzen. Vorig jaar werden bijna 10 miljoen sms-tickets aangevraagd. Dat is 22 procent of 1,8 miljoen stuks meer dan in 2013. Ook het aantal gebruikers van een sms-ticket is sterk gestegen. In 2014 is vanop 818 000 unieke gsm-nummers een sms-ticket aangevraagd, dat is 17 procent of 120 000 gsm-nummers meer dan een jaar eerder. De groei zet zich door in 2015: de eerste vier maanden lag de verkoop met 3,6 miljoen stuks 15 procent hoger dan dezelfde periode in 2014.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Opnieuw meer sociale abonnementen

Ook in 2014 zette de stijging van VT-abonnementen (het vroegere Omnio) zich door. Dat zijn sociale jaarabonnementen van 38 euro (tarief 2014) voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Het aantal steeg met 10 365 (+ 8,4 %) tot 133 954. In 2009 waren dat er nog 79 976.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Recordopbrengst boetes

Zwartrijden is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. 2,3 procent van de gecontroleerde reizigers kon geen geldig vervoerbewijs voorleggen. De vervoermaatschappij verklaart dit door de intensievere controles sinds 2011. Het aantal gecontroleerde reizigers steeg sindsdien met 38 procent. Vorig jaar werden voor het eerst meer dan 2 miljoen reizigers gecontroleerd. In totaal werden 47 779 PV’s opgesteld voor zwartrijden, tegenover 47 560 in 2013. Alle boetes samen (ook die voor overlast) zijn goed voor circa 2,9 miljoen euro aan opbrengsten, tegenover 2,7 miljoen in 2013.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Ecologische voetafdruk per reiziger 2 % gedaald

De ecologische voetafdruk (EVA) van De Lijn daalde in 2014 met 3 636 hectare tot 106 525 hectare. Per reiziger is dat een daling met 2 procent. De EVA is een waardemeter voor het verbruik van natuurlijke rijkdommen op aarde door een persoon, regio of organisatie. De lagere EVA van De Lijn is vooral het gevolg van 1,2 procent minder afgelegde kilometers en de eigen inspanningen op vlak van energiebesparing en -productie. De instroom van 386 groene bussen en verdere toepassing van ecorijden door alle chauffeurs zal de EVA verder verlagen.

Evolutie ecologische voetafdruk (EVA)


2014
2013
2012
2011
2009
Evolutie '14-'13
Evolutie '14-'09
In globale hectaren
106 525
110 161
112 354
114 666
115 251
-3,3 %
-7,6 %
Per reiziger in globale m²
2,002
2,042
2,065
2,088
2,170
-2,0 %
-7,8 %
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Twitter

Je kan elke werkdag rekenen op ons socialmediateam van 7-19 uur.

Facebook

Nuttige info en leuke verhalen van voor en achter de schermen.