Toon menu

Nieuws

5 april 2019

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Basisbereikbaarheid is een vraaggestuurd vervoerconcept waarbij reizigers belangrijke maatschappelijke functies bereiken dankzij een optimale inzet van middelen. Dit betekent dat de middelen ingezet worden waar de nood het hoogst is. Denk maar aan drukke verkeersassen. Iedereen bereikt zijn/haar bestemming, maar moet daarvoor niet exclusief vertrouwen op het openbaar vervoer. Er zijn tal van mogelijkheden, zoals deelfietsen- of wagens, om de zogenaamde ‘last mile’ mee af te leggen.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Combimobiliteit

Om basisbereikbaarheid te realiseren wordt een geïntegreerd en gelaagd vervoersysteem opgezet gebaseerd op combimobiliteit.
 
Concreet betekent dit dat reizigers het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat gebruiken en combineren zoals zij willen. Elke vervoerlaag heeft een specifieke rol en wordt optimaal op de andere afgestemd. Het trein- en kernnet van De Lijn bieden de belangrijkste verbindingen aan. Het aanvullend net zorgt voor de aanvoer naar het kernnet. En het vervoer op maat staat in voor zowel het doelgroepenvervoer (o.a. leerlingenvoer) als voor het voor-en natransport (fiets, deelfiets, deelauto). Zo wordt combimobiliteit een realiteit.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Vervoerregioraden

Het openbaar vervoer wordt dus een onderdeel van een veel ruimer vervoernetwerk. Om basisbereikbaarheid in praktijk te brengen is overkoepelend overleg nodig. Daarom werden 15 vervoerregioraden opgericht, 1 per vervoerregio. Deze raden zijn regionale overlegplatformen waarin zowel de lokale besturen, als de Vlaamse overheid, als de verschillende mobiliteitspartners vertegenwoordigd zijn. Samen bewaken, sturen en evalueren ze de invulling van het aanbod en de ruimere mobiliteitsaanpak. De vervoerregioraden staan onder leiding van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

-

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Lees meer uit de nieuwsbrief voor steden en gemeenten

Vervoerregio

Ontmoet uw vervoerregiomanager

De vervoerregiomanager is uw aanspreekpunt, adviseur én partner voor multimodale mobiliteitsoplossingen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Combimobiliteit 
 
De Lijn kijkt verder dan bus en tram alleen. Met onze blik gericht op de toekomst investeren we in multimodale opties en dat levert u voordelen op.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Jongeren

Jongeren warm maken voor het openbaar vervoer

De jeugd is de toekomst. De Lijn wil schoolgaande jeugd overtuigen om voor het openbaar vervoer te kiezen. Dit doen we door infomateriaal te verspreiden tijdens opendeurdagen van middelbare scholen en door een probeeractie te organiseren.

-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>