Toon menu

E-bussen: De Lijn gaat volop voor groen

Afbeelding aanpassen: Klik hier
Voer een knop toe: Klik hier
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De Lijn gaat volop door met de vergroening van het openbaar vervoer. Met de aankoop van elektrische bussen (e-bussen) zetten we een nieuwe, belangrijke stap om de klimaatdoelstellingen te halen.

De Lijn onderzoekt momenteel diverse denksporen voor de meest realistische en haalbare implementatie in verschillende fases, waarbij we als partner van de reiziger en de overheid inzetten op de emissievrije bediening van de stadskern van de centrumsteden en de Vlaamse Rand tegen 2025. Een gefaseerde indienstname van elektrische bussen (en de bijhorende systemen) vanaf 2023 is de actuele doelstelling.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Elektrische bussen als openbaar vervoermiddel

Elektrische bussen hebben dankzij hun nul-uitstoot een ‘groene’ aandrijving. Geen klassieke verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen zoals diesel of benzine. Wel een elektrische motor en een batterij die we opladen met elektriciteit.

Uiterlijk zie je - net zoals bij een elektrische auto - weinig of geen verschil met een gewone bus. Je herkent een elektrische bus wel aan de oranje stickers met witte schicht. Zo weten ook de brandweer en hulpdiensten dat het een e-bus is. Deze stickers kun je nu ook al zien op de hybride bussen.

oranjesticker-182x100

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Groener én stiller

De nieuwe elektrische bussen hebben enkele belangrijke voordelen.

  • Ze stoten geen schadelijke stoffen uit zoals CO2 (veroorzaakt broeikasgassen), NOx (zure regen, schadelijk voor de gezondheid) en fijn stof (schadelijk voor hart en luchtwegen). Omdat De Lijn alleen groene stroom koopt, is er ook bij de productie van de energie geen uitstoot. Dat is dus goed voor het klimaat, het milieu en de gezondheid van omwonenden.
  • Ze zijn erg stil. Je hoort alleen een zoemtoon. Bij vertrek aan de halte is de bus ook 3 keer stiller dan een gewone dieselbus. Ze hebben wel een bel, net zoals een tram. Daarmee kan de chauffeur wandelaars of fietsers verwittigen dat de bus eraan komt.
  • Ze zijn modern en comfortabel met voldoende plaatsen en een vlotte toegankelijkheid voor de reizigers.

Cijfers die spreken

Door de inzet van elektrische bussen zal De Lijn op termijn ruim 40% minder diesel verbruiken. Dit is een daling van 19 miljoen liter diesel per jaar. Er zal daardoor jaarlijks 50 000 ton minder CO2-uitstoot zijn door onze e-bussen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Strategie vergroening

De Lijn heeft uit een internationale marktbevraging en na een interne analyse geleerd dat de vergroening best in fases uitgevoerd wordt. Deze analyse heeft geleid tot een realistisch plan om tegen 2035 emissievrij te rijden in heel Vlaanderen met bussen in eigen regie als met die van de partners-exploitanten. Dit plan, dat gebaseerd is op zo laag mogelijk risico en totale eigendomskosten, bestaat uit drie pijlers:

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Drie pijlers

Volledig emissievrije bussen
E-hybride bussen
De partners-exploitanten

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De aankoop van elektrische bussen is het eenvoudigste onderdeel van het vergroeningsprogramma. De echte uitdaging ligt in de ombouw van de 140 stelplaatsen, zodat de elektrische bussen daar ’s nachts kunnen opladen. Uit de ervaring van andere openbarevervoersbedrijven in Europa heeft De Lijn geleerd dat een dergelijke ombouw van de stelplaatsen het echte knelpunt is, en tot 7 jaar in beslag kan nemen.

Tegenover deze vergroening staat een investering op lange termijn van 3,9 tot 5,2 miljard euro, afhankelijk van de grootte van de ombouwwerken aan de stelplaatsen. Indien De Lijn tijdig de nodige middelen krijgt, kan tegen 2025 de uitstoot van ongezonde gassen al met 75% verminderd worden. Uiteindelijk voorziet het plan van De Lijn tegen 2035 in 3430 e-bussen die elke dag 675.000 emissievrije km zullen rijden.

De laadinfrastructuur wordt mede mogelijk gemaakt dankzij BENEFIC, een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport dat gefinancierd wordt door de EU.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Proef- of opstartprojecten

In Leuven, Antwerpen en Gent zijn we al gestart met een proefproject met in totaal 13 e-bussen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Proefproject Leuven

Eerste e-busvloot in een Vlaamse stadskern
Snellaadpunt aan de halte Campus Heverlee Arenberg

Proefproject Antwerpen

Lijn 17 en 22: 5 e-bussen in hartje Antwerpen
Snellaadpunt aan de halte UZ Antwerpen

Proefproject Gent

Lijn 6 Gent Watersportbaan - Mariakerke Post
Uitsluitend laden op de stelplaats

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Bij het inzetten van e-bussen komt veel meer kijken dan alleen de aankoop ervan. Denk maar aan:

  • Laadinfrastructuur installeren;
  • Zorgen voor aansluiting op de energievoorzieningen van de netbeheerders in onze stelplaatsen en langs het traject van de buslijnen;
  • Speciale monitoring- en beheerssoftware uitrollen. Daarmee kunnen we o.a. zien waar de e-bussen rijden, waar er laadpalen staan en wat de batterijstatus is.

Hoe werkt het opladen?

De Lijn heeft voor haar elektrische bussen gekozen voor laden op de stelplaats (‘depot charging’). We zullen ongeveer 20 stelplaatsen uitrusten met depot laadinfrastructuur.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Depot charging

Oplaadpunt zoals bv. voor je elektrische auto thuis
Overnight charging

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Wist je dit al?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Investeringen

Welke investeringen zijn nodig om dit project te doen slagen?

De keuze voor e-bussen

Waarom kiezen De Lijn en Vlaams minister Lydia Peeters bewust voor elektrische bussen?

Timing

Waar staan we vandaag en wat mag je de komende jaren verwachten?