Toon menu

Netmanagement: extra service bovenop basismobiliteit

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Een ideaal net van De Lijn ontwikkelen, afhankelijk van de vraag in elke regio. Dat is het doel van het ‘besluit netmanagement’ van de Vlaamse overheid. Het besluit beschrijft een aantal voorwaarden en normen waaraan het net van De Lijn moet voldoen bovenop het aanbod basismobiliteit.
Netmanagement gaat uit van de vraag naar vervoer, terwijl basismobiliteit uitgaat van een basisaanbod aan vervoer. Met netmanagement willen we ons stads- en streekvervoer verder verfijnen door nieuwe verbindingen te voorzien of de frequentie van bestaande lijnen aan te passen. 
Een voorbeeld van netmanagement kunt u terugvinden op Mobiliteitsvisie2020.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wat is netmanagement?

Netmanagement is een methode om ons bus- en tramnet te optimaliseren: we onderzoeken waar het aanbod niet is afgestemd op de vraag naar openbaar vervoer.

Netmanagement hanteert objectieve onderzoeksmethodes waarmee we nagaan waar de grootste noden zich voordoen. Op die manier kunnen we op een objectieve manier prioriteiten bepalen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Haalbaarheids-onderzoeken

Vlaanderen is verdeeld in 12 + 1 vervoergebieden: 12 vervoergebieden met een vervoerkern op Vlaams grondgebied en 1 specifiek Vlaams vervoergebied rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In elk vervoergebied analyseren we de bestaande verplaatsingsstromen. Dit vergelijken we met het bestaande aanbod aan openbaar vervoer en de criteria van het besluit netmanagement. Vervolgens bekijken we hoeveel reizigers we kunnen aantrekken met een extra aanbod, bijvoorbeeld een nieuwe lijn of een verhoogde frequentie van een bestaande lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Na het onderzoek

De voorstellen die een groot potentieel aan extra reizigers tonen, worden besproken met de betrokken gemeentes. Als de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met De Lijnt en het project positief geadviseerd wordt door een kwaliteitsadviseur, wordt het project uitgevoerd. Het resultaat is dan bijvoorbeeld een nieuwe bus- of tramlijn of een aangepaste dienstregeling.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>