Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Teken voor ons klimaat

Afbeelding aanpassen: Klik hier
Voer een knop toe: Klik hier

SIGN FOR MY FUTURE

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Vzw Klimaatmandaat, de organisatie achter 'Sign for my Future', wil met een petitie de volgende federale en gewestelijke regeringen duidelijk maken dat er een groot en divers draagvlak bestaat om klimaatmaatregelen te nemen.
 
Om de doelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs te halen, moet België klimaatneutraal zijn vóór 2050 en moet de uitstoot van broeikasgassen al in de volgende legislatuur noemenswaardig dalen.
 
Bekijk hier de getuigenis van Roger.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Wij zetten vanuit De Lijn onze schouders mee onder dit initiatief. We werken hard aan onze eigen klimaatneutraliteit met de bouw van groene stelplaatsen, de elektrificatie van ons voertuigenpark en een duurzaam aankoopbeleid.
 
Maar we willen en kunnen nog veel meer betekenen voor een beter klimaat. Transport is een grote bron van uitstoot van CO2. In Vlaanderen rijden we met z'n allen nog veel te veel autokilometers. De uitdijende files op alle tijdstippen van de dag zetten de leefbaarheid van onze kernen zwaar onder druk.
 
Willen we de klimaatdoelstellingen realiseren, dan zullen het openbaar vervoer en alle vormen van duurzame mobiliteit in het komende decennium fors moeten groeien. Politici en andere maatschappelijke spelers zullen dan ook fundamentele actie moeten ondernemen om onze mobiliteit nu echt en drastisch te vergroenen. En daarbij wacht ons als aanbieder van duurzame mobiliteit een belangrijke rol.
 
Wij zetten dan ook met volle overtuiging onze handtekening onder de petitie van Sign for my Future. Als je ook duidelijk wil maken dat er een groot draagvlak is voor klimaatmaatregelen, ga dan naar www.signformyfuture.be/delijn en teken de petitie.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Sign for my future
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>