Toon menu

Toegankelijke haltes

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Bushaltes in Vlaanderen worden (her)aangelegd door de wegbeheerder (het Gewest of de steden en gemeenten). Het toegankelijk maken van een halte is bijgevolg ook de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

Dat neemt niet weg dat ook De Lijn een rol heeft in de uitbouw van het aantal toegankelijke haltes.

Een halte is toegankelijk als:

  • het perron verhoogd is;
  • de doorgang op het perron voldoende breed en obstakelvrij is;
  • het oppervlak van het perron voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij is;
  • het perron drempelvrij bereikbaar is;
  • het perron voorzien is van een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

We moedigen de aanleg van toegankelijke haltes aan

  • We stellen de brochure ‘toegankelijke haltes’ en de ‘Bushaltegids’, met principeontwerpen en richtlijnen voor de aanleg van toegankelijke haltes, ter beschikking.
  • In de beleidsnota MOW van de Vlaamse regering is de opmaak van het Masterplan Toegankelijke haltes opgenomen. De Lijn participeert aan dat opmaak van dit plan dat wordt opgenomen door een werkgroep van het MCB project basisbereikbaarheid, deelproject 8.
Meer lezen?
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Inventaris

Onze medewerkers inventariseren de toegankelijkheidsstatus van alle haltes, om zo tot een planmatige aanpak te komen. De parameters hiervoor zijn o.m. de perronhoogte, de hellingsgraad en de aanwezigheid van geleidetegels. Ongeveer 10% van de gescreende haltes is toegankelijk voor mensen met een motorische beperking, met assistentie is dat 26%. Bijna 5% van de haltes is voorzien van tactiele geleiding voor mensen met een visuele beperking.  Deze inventaris helpt ons om duidelijke informatie aan te bieden, en om prioriteiten te leggen.

Gemeenten kunnen een overzicht van de graad van toegankelijkheid van de haltes op hun grondgebied aanvragen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Obstakelvrije en comfortabele voetpaden

We vragen aandacht voor obstakelvrije en comfortabele voetpaden, zodat reizigers vlot tot bij de halte geraken. Voor het project ‘ticket naar zee’ brachten ervaringsdeskundigen en toegankelijkheidsadviseurs de toegankelijke routes naar het strand vanaf de toegankelijke tramhaltes in kaart.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>