Toon menu

Hulpmiddelen

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

BlueAssist

BlueAssist is een hulpmiddel voor mensen die moeilijkheden hebben met communiceren. Dankzij BlueAssist kunnen zij makkelijk iets vragen aan een medereiziger of de buschauffeur.

BlueAssist bestaat onder de vorm van een eenvoudig blauw kaartje of een smartphone-applicatie. Op het kaartje of de applicatie staat dan de vraag die de reiziger wilt stellen. Aarzel niet om deze reiziger verder te helpen. U helpt hiermee deze persoon zelfstandiger te leven.
Meer info: www.blueassist.eu

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Viamigo

Viamigo is een applicatie voor smartphones (nog in ontwikkeling) om nieuwe trajecten aan te leren. De route van de gebruiker kan op voorhand ingegeven worden en ondersteund worden op afstand door een coach. Wijkt de gebruiker bijvoorbeeld van de route af, dan wordt de begeleider op afstand verwittigd.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Vervoerbaar hulpmiddel

Op basis van het voorwaarts oprijden van de oprijplaat mag een vervoerbaar hulpmiddel:

  • maximaal 130 centimeter lang zijn
  • maximaal 80 centimeter breed zijn
  • maximaal 300 kilogram wegen (inclusief gebruiker)
  • een draaicirkel van maximaal 150 centimeter diameter hebben

Een scootmobiel is niet toegestaan. Dit is geen veilige zitplaats tijdens vervoer op een ander voertuig en het kan niet veilig verankerd worden. Een scootmobiel is minder wendbaar dan een elektrische rolstoel.

Label voor hulpmiddelen

Omdat er binnen de hulpmiddelensector steeds grotere en minder wendbare hulpmiddelen op de markt komen, werkt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in samenwerking met De Lijn aan een label voor vervoerbare hulpmiddelen. Het doel is om een heldere kijk te krijgen op hulpmiddelen die wel en niet mee kunnen. Omdat de markt van de hulpmiddelen voortdurend in evolutie is zal dit beleid continu worden bijgestuurd.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Personen met een assistentiehond zijn welkom op bus of tram

Personen met een handicap kunnen met hulp van een assistentiehond zelfstandig door het leven gaan. Deze personen zijn samen met hun hond welkom op tram of bus.

Assistentiehonden kunnen hulp bieden aan personen met een visuele handicap (blindengeleidehond), maar ook aan mensen met een auditieve of motorische handicap. Daarnaast kunnen ze ingezet worden als meldhond voor mensen met ziekten als epilepsie, diabetes of alzheimer.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>