Toon menu

Procedure bij en na controle

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Waarvoor is het controlepersoneel bevoegd?

Het controlepersoneel van De Lijn is bevoegd om alle vervoerbewijzen te controleren, om inbreuken vast te stellen en je identiteit te controleren.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Hoe verloopt een controle?

Stelt het controlepersoneel een overtreding vast, dan wordt je identiteitskaart gevraagd en een digitaal proces-verbaal opgesteld. We sturen je binnen de 14 dagen na deze vaststelling een brief. Dit is ons voorstel van beslissing. Hierin staat een beknopte weergave van het opgestelde proces-verbaal alsook hoe je kan betalen, een afbetalingsplan kan aanvragen of beroep kan aantekenen bij de dienst Administratieve Boetes.

Als je met dit voorstel van beslissing akkoord gaat, betaal je de boete. Het dossier wordt dan afgesloten. Ook kan je een afbetalingsplan aanvragen, dan verloopt je betaling gefaseerd.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Beroep aantekenen tegen een voorstel van beslissing

Ga je níet akkoord met het voorstel van beslissing? Dan kan je hiertegen in beroep gaan bij onze dienst Administratieve Boetes en dien je een verzoekschrift in. Dit kan enkel schriftelijk of per e-mail aan:

De Lijn – Dienst Administratieve Boetes
Postbus 10000
2800 Mechelen
boetes@delijn.be 

In dit verzoekschrift moet je je beroep motiveren. Je kan ook vragen om gehoord te worden. Daarbij mag je je laten bijstaan door een raadsman. Je betaling wordt opgeschort tot onze dienst Boetes beslist in je voor- of nadeel. Dit laten we je binnen 3 maanden schriftelijk weten. Dit termijn van antwoord kan uitzonderlijk door de dienst Administratieve Boetes met nog eens 3 maanden verlengd worden.

Wordt de boete als terecht beoordeeld? Dan stuurt onze dienst Administratieve Boetes een aangetekende bevestiging en moet je dit binnen 30 dagen betalen. Je ontvangt alle nodige gegevens samen met je brief.

Als je niet betaalt, bezorgen we je dossier aan de gerechtsdeurwaarder. Alle extra kosten zijn voor jou. Dit is onze finale beslissing, hierna kan je dus niet langer beroep bij ons aantekenen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Beroep aantekenen tegen een boete

Wil je tóch deze definitieve beslissing aanvechten? Dan moet je verzet aantekenen bij ofwel de Raad van State ofwel bij de Jeugdrechtbank. Deze eerste is van toepassing als je meerderjarig bent of jonger dan 12 jaar, deze tweede geldt wanneer je tussen 12 en 18 jaar bent. Je hebt hier 2 maanden de tijd voor. Enkel wanneer je bij een van deze instanties verzet aantekent, wordt je betaling opnieuw opgeschort.

Let op!

Als we geen betaling ontvangen en/of geen bericht van beroep bij de Raad van State of de Jeugdrechtbank, wordt het dossier na 60 dagen overgemaakt aan onze gerechtsdeurwaarder. Dit gebeurt zonder verwittiging.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>