Toon menu

Procedure bij en na controle

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Waarvoor is het controlepersoneel bevoegd?

Het controlepersoneel van De Lijn is bevoegd om alle vervoerbewijzen te controleren, om inbreuken vast te stellen en je identiteit te controleren.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Hoe verloopt een controle?

Stelt het controlepersoneel een overtreding vast, dan wordt je identiteitskaart gevraagd en een digitaal proces-verbaal opgesteld.  Binnen de 14 dagen na de vaststelling ontvang je een voorstel van beslissing van onze dienst Administratieve Boetes samen met een beknopte weergave van het opgestelde proces-verbaal.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Beroep aantekenen tegen een voorstel van beslissing

Ga je niet akkoord met het voorstel van beslissing, dan kan je hiertegen in beroep gaan bij onze dienst Administratieve Boetes. Dit kan enkel schriftelijk of per e-mail aan: 

De Lijn – Dienst Administratieve Boetes
Postbus 10000
2800 Mechelen
boetes@delijn.be 

In dit verzoekschrift moet je je beroep motiveren. Je kan ook vragen om gehoord te worden. Daarbij mag je zich laten bijstaan door een raadsman. 

Binnen de 3 maanden delen wij je de definitieve beslissing schriftelijk mee. Afhankelijk van de motivering kan De Lijn die termijn nog eens met 3 maanden verlengen. Als het voorstel van beslissing bevestigd wordt, kan je in beroep gaan tegen de beslissing. Ga je niet in beroep moet je binnen de 30 dagen betalen met de betalingsgegevens die je samen met de brief ontvangt. 

Bij niet-betaling van de definitief opgelegde boete wordt je dossier zonder verdere kennisgeving voor uitvoering aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. Alle extra kosten zijn voor jou. Hier stopt de schriftelijke procedure bij De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Beroep aantekenen tegen een boete

Je kan in beroep gaan tegen een boete door binnen de 30 dagen na verzending van de brief (postdatum) die de boete oplegt, een aangetekende brief te sturen naar de dienst Administratieve Boetes. In die aangetekende brief moet je je beroep motiveren. Je kan ook vragen om gehoord te worden. Daarbij mag je zich laten bijstaan door een raadsman. 

Binnen de 3 maanden delen wij je de definitieve beslissing schriftelijk mee. Afhankelijk van de motivering kan De Lijn die termijn nog eens met 3 maanden verlengen. Als de opgelegde boete bevestigd wordt, moet je binnen de 30 dagen betalen via het overschrijvingsformulier dat je samen met de brief ontvangt. 

Bij niet-betaling van de definitief opgelegde boete wordt je dossier zonder verdere kennisgeving voor uitvoering aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. Alle extra kosten zijn voor jou. Hier stopt de schriftelijke procedure bij De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>