Toon menu

Verkeersboetes

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Een vlotte doorstroming is essentieel voor een goed werkend openbaar vervoernet.  Daarom wordt het belemmeren van de dienst van De Lijn in voertuigen, aan haltes of in openbare ruimtes van De Lijn bestraft met een administratieve boete.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Bevoegdheden

Waar haalt De Lijn de bevoegdheid om te verbaliseren?

De controleurs van De Lijn zijn bevoegd om bepaalde overtredingen van de wegcode vast te stellen. Daarnaast kunnen ze mensen verbaliseren die zwartrijden, zich asociaal opstellen of gevaarlijk gedrag vertonen. Voor dergelijke overtredingen kan De Lijn een administratieve boete opleggen.

Hoe kan ik een controleur herkennen?

 • Een controleur van De Lijn herken je aan zijn grijze uniform en het Vigilis-logo.  In Antwerpen zijn er ook plaatsbewijzentoezichters  die vervoerbewijzen mogen controleren.
 • Hij of zij heeft ook een legitimatiekaart. 

Mag een controleur van De Lijn mijn identiteit controleren?

 • Een controleur van De Lijn heeft (net als de politie) de bevoegdheid om de identiteit te controleren. 
 • Dit mag o.a. bij de controle van vervoerbewijzen op naam (vb. een abonnement), wanneer iemand is betrapt op zwartrijden of iemand zich misdraagt in de voertuigen, aan de haltes of in de openbare ruimtes van de Vlaamse Vervoermaatschappij. 
 • Als iemand zijn identiteit niet kan of wil geven, wordt de politie erbij gehaald. 
 • Indien nodig mag een controleur fysieke dwang gebruiken om iemand staande te houden.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Verkeers-pv's

Ik heb een boete gekregen omdat ik heb geparkeerd op een bushalte

 • Parkeren op een halte is asociaal. Het belemmert de dienst van De Lijn, hindert de doorstroming en creëert een gevaarlijke situatie voor de reizigers die willen in- of uitstappen. Als een bus niet op zijn halte kan stoppen, kunnen de in- of uitstappende  reizigers aangereden worden door een (brom)fietser die passeert tussen de bus en de stoep.
 • Het parkeren op een halte van De Lijn is een overtreding van art. 64 par. 3 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Tarieven en Exploitatie. 

Hoe wordt parkeren op een halte vastgesteld?

De controleurs van De Lijn zijn beëdigd om overtredingen vast te stellen. Als dat gebeurt, volstaat hun verklaring. 

Mijn oprit of garage komt uit op een bushalte. Mag ik op de halte parkeren? 


Parkeren op een halte mag nooit. Je kunt uiteraard wel parkeren op uw oprit of in uw garage.

Ik kreeg een boete voor het belemmeren van de dienst van De Lijn wegens onrechtmatig gebruik van een busstrook of een bijzonder overrijdbare bedding. 

Busstroken en bijzonder overrijdbare beddingen zijn er om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen. Er zijn drie uitzonderingen:

 • Je mag een busstrook gebruiken om aan het eerstvolgende kruispunt af te slaan.  
 • Om een eigendom op te rijden of te verlaten, mag u de busstrook of  bijzonder overrijdbare bedding dwarsen.
 • Je mag even de busstrook of bijzonder overrijdbare bedding gebruiken om een obstakel op de rijbaan te ontwijken. Daarna moet je opnieuw de rijbaan volgen. Een busbaan gebruiken om een file in te halen is niet toegelaten, asociaal en wordt geverbaliseerd.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Beroep aantekenen

Ik wil beroep aantekenen tegen een boete.

Dat kan. Lees meer over de beroepsprocedure.

De Lijn is zowel rechter als partij.

 • Om de politierechtbanken te ontlasten van heel wat administratief werk, werd de bevoegdheid om boetes te innen overgeheveld naar de vervoermaatschappij.
 • Er staat een muur tussen de dienst die de processen-verbaal uitschrijft en de dienst die de boetes oplegt. 
 • Als je beroep bij De Lijn werd verworpen, kan je in tweede lijn terecht bij de Vlaamse Ombudsman. 

Een boete van De Lijn voor parkeren op een halte kost 107 euro, na een pv van de politie is dat 58 euro.

 • Sommige overtredingen van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Tarieven en Exploitatie belemmeren van de dienst van De Lijn kunnen onder bepaalde voorwaarden ook als een overtreding van de wegcode worden beschouwd. Bv. parkeren op een halte.
 • Parkeren op een bushalte is een inbreuk van de eerste graad. Een onmiddellijke inning bedraagt inderdaad 58 euro maar een rechtbank kan een geldboete opleggen van 80 tot 2000 euro.  Bovendien beschouwen heel wat politierechters parkeren op een halte als een overtreding van de tweede graad omdat dit een gevaarlijke situatie creëert voor uitstappende reizigers. In dit geval bedraagt de onmiddellijke inning 116 euro en kan een rechtbank een boete van 160 tot 2000 euro opleggen en kan hij een rijverbod opleggen.
 • In tegenstelling tot de boetes na een pv van de politie, loopt het boetetarief van De Lijn voor inbreuken tegen de wegcode niet op. Het blijft 107 euro.  Dat is hetzelfde tarief als een eerste boete voor bv. zwartrijden. Het komt overeen met de prijs van een abonnement voor drie maanden.

Ik ben geverbaliseerd door zowel de politie als De Lijn?

 • In dit geval wordt het pv van De Lijn geseponeerd.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>