Toon menu

Soorten inbreuken en bijhorende overlastboeten

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Het Besluit van de Vlaamse Regering (Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (B.S. 20 juli 2004), zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015, onderscheidt 3 soorten overtredingen. De ernst van de inbreuk bepaalt onder welk type de overtreding valt en welke boete daarbij wordt opgelegd. De boetebedragen verhogen als je dezelfde overtreding opnieuw begaat binnen de twaalf maanden.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Type 1

  • zwartrijden
  • ongepast gedrag
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Type 2

Inbreuken van het type 2 (fraude en gevaarlijk gedrag) worden beschouwd als zeer ernstige overtredingen vanwege

  • hun zwaarwichtige gevolgen (bv. vertragen van een voertuig)
  • het gevaar dat ze veroorzaken voor de overtreder zelf of anderen (bv. in of uit het voertuig stappen voordat het stilstaat)
  • hun bedrieglijke aard (bv. vervalsen van een vervoerbewijs)
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Type 3

Heb je je geldig abonnement niet bij op het moment van de controle of ben je vergeten je MOBIB-kaart te registreren op het voertuig? Dan wordt ook een pv opgesteld. Vanaf de tweede overtreding binnen de twaalf maanden wordt een boete opgelegd (type 3).

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Verkeersboetes opgelegd door controleurs van De Lijn

Verstoor je de doorstroming van onze bussen en trams door de verkeersregels niet te respecteren, dan mogen de controleurs van De Lijn een PV verkeer opstellen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>