Personen met een handicap

U hebt recht op een gratis Buzzy Pazz of Omnipas als u gedomicilieerd bent in het Vlaams Gewest én:

U krijgt uw abonnement automatisch thuis gestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
Hebt u recht op een gratis abonnement maar hebt u dit nog niet gekregen? Neem dan contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn. Wenst u meer te weten over inschrijving bij VAPH, een tegemoetkoming van FODSZ of het recht hebben op BTOM, contacteer dan de betrokken instelling.

Bent u minder mobiel of rolstoelgebruiker? Dan kunt u gebruik maken van ons aanbod toegankelijke trams en bussen