Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Tarieven lijn 178

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Prijs per rit


Maaseik
Dilsen-Stokkem
Lanaken
Maasmechelen
Genk
Maaseik
€0,00€2,20
NVT
€3,20NVT
Dilsen-Stokkem
€2,20
€0,00NVT
€2,10
NVT
Lanaken
NVTNVT
€0,00€1,70
€4,20
Maasmechelen
€3,20€2,10
€1,70
€0,00€3,50
Genk
NVTNVT€ 4,20
€ 3,50
€0,00


Houthalen Helchteren
Lummen
Halen
Leuven
Evere   
Sint-Lambrechts-Woluwe
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene
Maaseik
€7,10€8,80€10,30€15,10€17,60€18,70€18,40
Dilsen-Stokkem
€5,90
€7,70
€9,20€14,00€16,50€17,50€17,30
Lanaken
€5,50
€7,30
€8,70€13,60€16,10€17,10€16,80
Maasmechelen
€4,90
€6,70
€8,10€12,90€15,50€16,50€16,20
Genk
€2,70
€4,50
€5,90
€10,70€13,30€14,30€14,00
Maaseik
Dilsen-Stokkem
Lanaken
Maasmechelen
Genk
Houthalen-Helchteren
€7,10€5,90
€5,50
€4,90
€2,70
Lummen
€8,80€7,70
€7,30
€6,70
€4,50
Halen
€10,30€9,20€8,70€8,10€5,90
Leuven
€15,10€14,00€13,60€12,90€10,70
Evere
€17,60€16,50€16,10

€15,50

€13,30
Sint-Lambrechts-Woluwe
€18,70€17,50€17,10€16,50€14,30
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene€18,40€17,30€16,80€16,20€14,00


Houthalen Helchteren
Lummen
Halen 
Leuven
Evere   
Sint-Lambrechts-Woluwe
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene
Houthalen Helchteren
€0,00€2,80€4,20
€9,10€11,60€12,60€12,30
Lummen
€2,80€0,00€2,50
€7,30€9,80€10,90€10,60
Halen
€4,20
€2,50
€0,00NVT
NVT
NVT
€9,30
Leuven
€9,10€7,30NVT
€0,00NVT
€4,60€5,10
Evere
€11,60€9,80NVT
NVT
€0,00
NVT
€1,80
Sint-Lambrechts-Woluwe
€12,60€10,90NVT  
€4,60NVT
€0,00
€1,10
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene€12,30€10,60€9,30€5,10€1,80€1,10€0,00
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Prijs per maand

 

Maaseik 
Dilsen-Stokkem 
Lanaken 
Maasmechelen 
Genk 
Maaseik 
€0
€39
NVT
€50 
NVT
Dilsen-Stokkem 
€39  
€0
NVT
€38NVT
Lanaken 
NVTNVT
€0
€33 
€61
Maasmechelen 
€50 
€38
€33
€0
€54 
Genk 
NVT
NVT
€61 
€54
€0


Houthalen Helchteren 
Lummen 
Halen 
Leuven 
Evere      
Sint-Lambrechts-Woluwe 
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene
Maaseik 
€93
€113 
€129 
€182 
€211
€221
€219
Dilsen-Stokkem 
€81
€101
€116 
€170 
€198 
€210
€207
Lanaken 
€76 
€96
€112 
€165
€194
€205
€202
Maasmechelen 
€69
€89
€105
€158 
€187
€198
€195
Genk 
€45
€65
€81
€134 
€162 
€174
€171
Maaseik 
Dilsen-Stokkem 
Lanaken 
Maasmechelen 
Genk 
Houthalen-Helchteren 
€93
€81
€76 
€69 
€45 
Lummen 
€113 
€101
€96
€89 
€65
Halen 
€129 
€116 

€112 

€105 
€81 
Leuven 
€182 
€170 
€165 
€158 
€134 
Evere 
€211 

€198 

€194 
€187 
€162 
Sint-Lambrechts-Woluwe 
€221 
€210
€205
€198
€174 
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene€219€207€202€195€171


Houthalen Helchteren 
Lummen
Halen   
Leuven
Evere
Sint-Lambrechts-Woluwe 
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene
Houthalen Helchteren 
€0
€45 
€61 
€115 
€144 
€155 
€152
Lummen 
€45
€0€42
€96 
€124 
€136 
€132
Halen 
€61
€42 
€0 
NVT 
NVT 
NVT    
€118
Leuven 
€115
€96 
NVT 
€0   
NVT   
€66  
€72
Evere 
€144
€124
NVT 
NVT 
€0NVT 
€35
Sint-Lambrechts-Woluwe 
€155
€136
NVT   
€66  
NVT 
€0   
€27 
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene€152€132€118€72€35 
€27
€0
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Prijs per jaar

 

Maaseik 
Dilsen-Stokkem 
Lanaken 
Maasmechelen 
Genk 
Maaseik 
€0€386 
NVT 
€502  
NVT 
Dilsen-Stokkem 
€386 
€0
NVT 
€378
NVT 
Lanaken 
NVT 
NVT 
NVT 
€333 
€612 
Maasmechelen 
€502  
€378€333 
€0
€541 
Genk 
NVT 
NVT 
€612 
€541
€0 


Houthalen Helchteren 
Lummen 
Halen 
Leuven 
Evere 
Sint-Lambrechts-Woluwe 
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene
Maaseik 
€932€1129 
€1289  
€1823  
€2105 
€2206€2189
Dilsen-Stokkem 
€808
€1006 
€1165€1699€1982€2098  
€2065
Lanaken 
€763 
€960€1120€1654€1936  
€2053€2020
Maasmechelen 
€693 
€890€1049
€1584   
€1866€1982€1950
Genk 
€451
€648  
€807  
€1341€1624  
€1740€1708
Maaseik 
Dilsen-Stokkem 
Lanaken 
Maasmechelen 
Genk 
Houthalen-Helchteren 
€932   
€808
€763 
€693 
€451   
Lummen 
€1129   
€1006
€960   
€890
€648   
Halen 
€1289   
€1165
€1120 
€1049
€807  
Leuven 
€1823   
€1699   
€1654  
€1584   
€1341   
Evere 
€2105  
€1982  
€1936   
€1866  
€1624   
Sint-Lambrechts-Woluwe 
€2206   
€2098   
€2053   
€1982   
€1740  
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene€2189€2065€2020€1950€1708


Houthalen Helchteren 
Lummen
Halen
Leuven
Evere
Sint-Lambrechts-Woluwe 
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene
Houthalen Helchteren 
€0€454 
€613 
€1153 
€1436€1552 
€1520
Lummen 
€454 
€0  
€422
€956€1239€1355€1323
Halen 
€613
€422
€0   
NVT
NVT  
NVT   
€1179
Leuven 
€1153
€956 
NVT   
€0   
NVT€661€716
Evere 
€1436
€1239
NVT
NVT 
€0,00
NVT
€348
Sint-Lambrechts-Woluwe 
€1552 
€1355NVT
€661 
NVT  
€0 
€270
Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Elsene€1520€1323€1179€716€348€270€0
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>