Toon menu

Bijzondere verkoopsvoorwaarden

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Welke abonnementen bieden wij aan?

Enkel als je een elektronische identiteitskaart met kaartlezer bezit, kun je online een abonnement bestellen. De abonnementen die je bestelt, mogen uitsluitend voor jou of jouw gezinsleden bestemd zijn. Je kunt het abonnement met Visa, MasterCard, American Express, Bancontact, pc-banking of overschrijving betalen. 

De volgende abonnementen kun je online bestellen: 

  • Buzzy Pazz
  • Buzzy Pazz met gezinskorting
  • Omnipas
  • Hogervermelde abonnementen met een tegemoetkoming van een stad of gemeente

Een abonnement heeft een geldigheidsperiode van minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden.
Het abonnement kan ten vroegste ingaan drie dagen na ontvangst van de betaling door De Lijn en uiterlijk twee maanden daarna.
Het online abonnement wordt per post verzonden.
De klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn. De klant aanvaardt zijn aansprakelijkheid voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief de transacties die voor zijn rekening gebeuren, bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Hoe is jouw privacy beschermd?

Het gebruik van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, verzameld tijdens de bestelprocedure, met inbegrip van uw rijksregisternummer en uw gezinssamenstelling, is noodzakelijk om u de dienst De Lijn Online Abonnementen te kunnen aanbieden. 

De Lijn is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in de zin van de wet van 8 december 1992: zij is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. 

Je geeft toelating aan De Lijn om jouw persoonsgegevens, die zich bevinden op jouw elektronische identiteitskaart of in de gegevensbank van de KSZ, waaronder jouw gezinssamenstelling, te verwerken. 

De Lijn heeft toegang tot de gegevens van de abonnee, met als enig doel het verlenen van de dienst. De Lijn geeft in geen geval de persoonsgegevens van de abonnee aan derden door. 

Je beschikt over een recht tot toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. Je dient je in dat kader te richten tot de dienst Abonnementen van De Lijn.

Meer informatie m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens (pdf - 808KB). PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Is jouw overeenkomst gearchiveerd?

De overeenkomst die je via De Lijn Online Abonnementen afsluit, wordt door De Lijn gearchiveerd. Je kunt die overeenkomst niet online raadplegen maar je kunt een kopie van jouw lopende overeenkomst opvragen bij de dienst Abonnementen van De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Welk recht is toepasselijk?

Het Belgische recht is toepasselijk op de overeenkomst die je met De Lijn via de site De Lijn Online Abonnementen afsluit.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>