Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Bescherming van persoonsgegevens

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

 1. De Lijn behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
 2. Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt, onder andere : 
  • om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken;
  • om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden (zoals het automatisch verlengen van uw abonnement of online solliciteren);
   voor direct marketing;
  • om boetes af te handelen.
   U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
 3. Dankzij de MOBIB-kaart kan De Lijn haar diensten nog beter aanpassen aan de noden van de reiziger. Dit doen we onder andere door verplaatsingsgegevens te gebruiken om het aanbod te plannen. Het waarborgen van uw privacy blijft een topprioriteit.
  Uw validatiegegevens worden maximaal drie maanden bewaard. Uw validatiegegevens worden veilig bewaard, en worden enkel in volgende zeer specifieke gevallen opgevraagd: 
  • In kader van opsporingen door politie; 
  • In geval u technische problemen met uw kaart ervaart, kan u aangeven dat De Lijn naar uw validatiegegevens mag kijken om technisch onderzoek te doen. Uiteraard kan u ook aangeven dat u dit niet wil;  
  • In geval u een boete krijgt, maar deze betwist, kan u aangeven dat De Lijn naar uw historiek van validaties mag kijken om uw betwisting te beoordelen. Uiteraard kan u ook aangeven dat u dit niet wil. Indien validatiegegevens gebruikt worden om een boete te betwisten, worden deze toegevoegd in het boetedossier, en samen met dat dossier bewaard. Opgelet, deze optie dient enkel ter bijkomende bewijslast, de beslissing om een boete al dan niet te seponeren blijft ten alle tijden een beslissing die gemaakt wordt door de Dienst Administratieve Boetes.
   Na drie maanden worden uw validatiegegevens niet meer in hun oorspronkelijke vorm bewaard. Deze worden gecodeerd of geanonimiseerd verder gebruikt voor beleidsrapporteringsdoeleinden of exploitatiedoeleinden (om ons aanbod zo goed als mogelijk af te stemmen op de vraag). Deze gegevens zijn niet meer te herleiden tot een individu.
   U hebt het recht om uw validatie-gegevens in te kijken. De procedure om dit aan te vragen, wordt beschreven in punt 6
 4. In het kader van het gebruik van een MOBIB-kaart op meerdere netwerken en van de aankoop of het gebruik van een vervoerbewijs dat geldig is op het netwerk van meerdere Belgische operatoren voor openbaar vervoer, worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen de betrokken operatoren. Het gaat hierbij om persoonlijke informatie van de houder van de MOBIB-kaart en informatie over de MOBIB-kaart en het vervoerbewijs.
  Deze uitwisseling moet de betrokken operator in staat stellen om de verwerkingen met het oog op het beheer van de vervoerbewijzen (met inbegrip van de dienst na verkoop), fraudebeheer, het technisch beheer en het klantenbeheer uit te voeren. Bij deze uitwisseling worden de wettelijke verplichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nageleefd.  Voor wat betreft de uitwisseling van de hoger vermelde gegevens in hun systeem treden de betrokken operatoren op als verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig hun privacy beleid.
  De betrokken operatoren treden bij de uitwisseling op als verantwoordelijke voor de verwerking voor wat betreft de verwerking van die gegevens in hun systeem, overeenkomstig hun privacy beleid. Voor bijkomende informatie over die verwerkingen verwijst De Lijn naar het van toepassing zijnde privacy beleid van die derden (beschikbaar op de website van de diverse Belgische operatoren voor openbaar vervoer). 
 5. Om boetes af te handelen, maakt De Lijn gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens worden, indien mogelijk eerst opgevraagd bij de persoon zelf, en later gecontroleerd. Gegevens kunnen gecontroleerd of opgevraagd worden bij het Rijksregister of bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Dit conform machtigingen afgesloten met de sectorale comités van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
 6. U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te kijken of om deze te corrigeren.  U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.
  U kan hiervoor een aanvraag indienen. Bij een aanvraag moet u steeds een gehandtekende kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.
  Uw aanvraag kan op verschillende manieren ingediend worden: 
  • Via ons contactformulier
  • Via een schrijven, gericht aan
   VVM De Lijn
   t.a.v. Stefanie Proost
   Motstraat 20
   2800 Mechelen
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>