Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

‘Combi-mobiliteit vormt de kern van basisbereikbaarheid’

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota basisbereikbaarheid goed. Die nota heeft ook ge-volgen voor De Lijn. 

De vervoermaatschappij zal haar takenpakket straks delen met lokale vervoersinitiatieven, stelt CEO Roger Kesteloot: ‘Voortaan staat combi-mobiliteit centraal.’

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Waarom wordt basismobiliteit vervangen door basisbereikbaarheid?

Roger Kesteloot: ‘De Vlaamse Regering had verschillende argumenten. Het hoofddoel van basismobiliteit – overal een basisaanbod aan openbaar vervoer verzekeren – was niet in heel Vlaanderen haalbaar. Het systeem bleek ook heel duur te zijn. Tot slot werd basismobiliteit enkel gezien in termen van openbaar vervoer, terwijl ook andere systemen een steentje kunnen bijdragen.’

Het uitgangspunt van basisbereikbaarheid is combi-mobiliteit. Wat is dat?

Roger Kesteloot: ‘Het openbaar vervoer kan niet alle vervoernoden oplossen: dat is duur en onpraktisch. Er is nood aan een geïntegreerd netwerk waarin trein, tram en bus een belangrijke rol spelen, maar waarin ook de fiets, taxi’s en buurtbusjes een plaats hebben. Bovendien moeten we voldoende knooppunten voorzien waar reizigers tussen vervoermethodes kunnen switchen. Minister van Mobiliteit Weyts noemt dat combi-mobiliteit.’ 

Combi-mobiliteit kan omslachtig zijn. Geraken mensen vlot op hun bestemming als ze vervoermiddelen moeten combineren?

Roger Kesteloot: ‘Een overstap wekt weerstand op, tenzij je reizigers goede resultaten kunt garanderen. Als mensen vlot kunnen overstappen en snel op hun bestemming geraken, vinden ze het niet erg. Dat zien we bijvoorbeeld bij de tram tussen Zwijndrecht en Antwerpen: daar verliest de auto terrein. Al moet je mensen ook geen drie keer laten overstappen.’ 

De conceptnota basisbereikbaarheid schuift een ‘overkoepelende mobiliteitsregie’ naar voren. Wat is dat?

Roger Kesteloot: ‘Basisbereikbaarheid vertrekt van een systeem van knooppunten dat verschillende vervoermiddelen samenbrengt. Dat moet efficiënt gebeuren: er moet een overkoepelende visie zijn die door alle betrokkenen wordt gedragen. Neem nu Park & Rides: iedereen in Vlaanderen legt parkings aan, maar er is geen geïntegreerd Park & Ride-beleid. Als we maatregelen beter op elkaar afstemmen, kunnen we meer mensen overtuigen om de auto te laten staan.’ 

De concrete invulling van basisbereikbaarheid moet nog gebeuren. Hoe zal dat verlopen?

Roger Kesteloot: ‘Om tot de beste aanpak te komen, worden proefprojecten opgestart in Mechelen, Aalst en Oostende-Westhoek. Binnen die regio’s brengen we heel gedetailleerd het mobiliteitsaanbod in kaart. De vervoerregio’s werken zelf een geïntegreerd mobiliteitsplan uit. Die plannen zouden tegen eind 2017 klaar moeten zijn. Buiten deze proefregio’s blijven de principes van basismobiliteit voorlopig nog gelden.’ 

Kan ruimtelijke ordening ook een rol spelen in mobiliteit?

Roger Kesteloot: ‘De locatie van woonzones, scholen en ziekenhuizen is heel belangrijk om een efficiënt vervoernet te kunnen uitbouwen. Helaas zijn er in Vlaanderen tal van voorbeelden van hoe het níet moet. Denk maar aan ziekenhuiscampussen die op een afgelegen terrein worden aangelegd omdat de bouwgrond daar goedkoper is. Maar stilaan hebben lokale besturen meer aandacht voor de mobiliteitseffecten van hun beslissingen. We zijn op de goede weg.’ 

Welke rol krijgen de lokale besturen?

Roger Kesteloot: ‘Binnen basisbereikbaarheid kunnen de lokale besturen zelf mee bepalen hoe ze lokale vervoernoden invullen. De vrijheid om het lokale vervoerbeleid mee vorm te geven, is een mooie kans. Veel lokale besturen maken zich zorgen over de financiële gevolgen van basisbereikbaarheid, maar dat zal wel meevallen. Op dit moment zijn de financiële middelen sterk verspreid. Als we alle bestaande potjes samenbrengen, kunnen we met hetzelfde geld meer realiseren.’

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

4 pijlers van basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid is gestoeld op een gelaagd verkeersmodel waarbij een regisseur alles op elkaar afstemt. De aanpak wordt per regio georganiseerd en er is een permanente opvolging. Lees meer over de 4 pijlers van basisbereikbaarheid.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

4 vragen over basisbereikbaarheid

De Vlaamse steden zijn dichtbevolkt, maar op het platteland wonen we verspreid. Hoe houden we basisvoorzieningen zoals winkels en ziekenhuizen voor iedereen bereikbaar? Thomas Vanoutrive van de Universiteit Antwerpen legt uit.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>