Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

De Lijn & gemeenten: samen voor het klimaat

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Heel wat Vlaamse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. ‘De Lijn is een waardevolle partner in de realisatie van de klimaatdoelstellingen.’

Het Burgemeestersconvenant - een initiatief van de Europese Commissie - streeft naar klimaatneutrale steden en gemeenten. Ook burgemeester Lieven Dehandschutter van Sint-Niklaas zette in 2014 zijn handtekening onder het document. ‘Tegen 2020 willen we onze CO2-uitstoot met 20 procent verminderen. Dat is een economische en ecologische noodzaak: de voorraad fossiele brandstoffen is eindig en we moeten overschakelen op hernieuwbare energie. Zo besparen we ook op onze energie-uitgaven.’

Wat kan De Lijn doen?

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zet Sint-Niklaas in op de drie V’s: verwarming, verlichting en vervoer. Lieven Dehandschutter: ‘Een goede isolatie van gebouwen gaat warmteverlies tegen. Waar mogelijk kiezen we voor hernieuwbare energie en LED-verlichting. Het vervoer milieuvriendelijk maken is de grootste uitdaging. We promoten (elektrisch) fietsen en collectief vervoer zoals bussen. De Lijn kan ons op drie vlakken ondersteunen: door te investeren in elektrische en hybride bussen, door het aanbod op drukke verbindingen uit te breiden en door reizigers te sensibiliseren.’

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Leuven Klimaatneutraal is een beweging geworden

In 2011 startte Leuven met het project ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’. Het doel: tegen 2030 nog amper CO2 uitstoten. Vijf jaar later is de stad op de goede weg, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. ‘Meer dan 350 partners zijn lid van de participatieve vereniging Leuven Klimaatneutraal 2030: burgers, overheden, bedrijven, de KU Leuven … Toen we met het project startten, deden we een nulmeting van onze CO2-uitstoot. 60 procent was afkomstig van de verwarming van gebouwen, 25 procent van mobiliteit. Samen met onze partners proberen we enkel nog energieneutraal te bouwen en bestaande gebouwen energiezuiniger te maken. We ondersteunen partners die wind- en zonne-energie opwekken en realiseren projecten rond geothermie en warmtenetten.’ 

Meer busreizigers

Mobiliteit vraagt meer tijd om aan te passen. Mohamed Ridouani: ‘AB Inbev transporteert zijn leeggoed tegenwoordig per boot, en De Lijn heeft haar reizigersaantal in Leuven vervijfvoudigd. Maar de grootste realisatie is ons nieuwe verkeerscirculatieplan. We merken dat het verkeer beter geordend is en dat meer mensen hun wagen buiten de stad achterlaten. Leuven Klimaatneutraal is een beweging geworden.’

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Hoe groot is de ecologische voetafdruk van De Lijn?

Zelfs met duurzame bussen heeft De Lijn een stevige ecologische voetafdruk. Maar mensen die de bus of de tram nemen, sparen véél autokilometers uit. Hoe groot is het duurzaamheidsvoordeel van openbaar vervoer?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De Lijn levert grote inspanningen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Steeds meer bussen worden vervangen door hybride exemplaren, die 20 tot 25 procent minder brandstof verbruiken. Ook de CO2-uitstoot daalt, onder meer doordat De Lijn haar chauffeurs opleidingen ecorijden aanbiedt. Een standaardbus verbruikt ongeveer 40 liter per 100 kilometer. Zo’n 75 procent van de milieu-impact van De Lijn is gerelateerd aan het dieselverbruik van de bussen.µ

Waarom niet méér resultaat?

‘De laatste jaren blijft onze CO2-uitstoot vrijwel constant’, zegt Greet Aelter, afdelingshoofd Zorg & Onderzoek bij De Lijn. ‘Die stabilisering is een goed resultaat, want de wegen worden elk jaar drukker. Per afgelegde kilometer zitten er meer mensen op de bus en zijn er meer op- en afstappers. Bovendien vragen reizigers vaker airco op de bus. De toegenomen duurzaamheid van onze bussen en de hogere efficiëntie van De Lijn compenseren de extra CO2-uitstoot door externe factoren. Als je de CO2-uitstoot per vervoerde reiziger bekijkt, is onze ecologische voetafdruk zelfs kleiner geworden.’

Autokilometers vermijden

Doordat mensen samen de bus nemen, sparen we als samenleving heel wat autokilometers uit. Greet Aelter: ‘Om het totale effect van openbaar vervoer te kennen, moeten we een soort ‘netto ecologische voetafdruk’ berekenen: de voetafdruk van de bussen verminderd met de vermeden autokilometers. Elke gereden buskilometer zorgt naar schatting voor 16 vermeden autokilometers. In vergelijking met gemotoriseerd privévervoer is openbaar vervoer steevast een investering in duurzame mobiliteit. Daar blijven we de komende jaren op inzetten: door nog meer hybride bussen in te zetten, onze chauffeurs te sensibiliseren en energiezuinige stelplaatsen te bouwen.’

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>