Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Tweede tevredenheidsmeting bij lokale besturen

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

In het najaar organiseerde De Lijn haar tweede tevredenheidsmeting bij de lokale besturen. ‘De tevredenheid over de samenwerking met De Lijn neemt toe’, zegt deskundige Marktonderzoek Jill Suykens. ‘De helft van de gemeenten is tevreden tot zeer tevreden.’

De lokale besturen zijn belangrijke partners van De Lijn. Daarom organiseert de vervoermaatschappij regelmatig een tevredenheidsmeting bij de 308 Vlaamse gemeenten. Uit de eerste meting, die plaatsvond in 2012, leerde De Lijn dat de gemeenten meer persoonlijk contact en overleg willen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Vragen bij aanbod

In het najaar van 2015 voerde het onderzoeksbureau Profacts in opdracht van De Lijn een nieuwe tevredenheidsmeting uit. Burgemeesters, schepenen, mobiliteitsambtenaren en andere betrokkenen in de 308 Vlaamse gemeenten ontvingen een vragenlijst. Jill Suykens: ‘97 procent van de lokale besturen vulde de vragen in. De helft van de gemeenten is tevreden tot zeer tevreden over de samenwerking met De Lijn. De inspanningen van de afgelopen drie jaar werpen dus vruchten af. Vooral het overleg en de luisterbereidheid krijgen goede punten. De tevredenheid over het aanbod is minder groot. Toch is slechts 3 procent van de lokale besturen (heel) ontevreden over de samenwerking.’

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

De resultaten

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De tweede tevredenheidsmeting van De Lijn bij de lokale besturen vroeg naar een hele reeks aspecten, van haltebeheer tot stiptheid. Wij zetten de belangrijkste resultaten op een rij.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1. Algemene tevredenheid

De meeste Vlaamse gemeenten zijn tevreden over de samenwerking met De Lijn. Vooral de oplossingsgerichtheid, het goede overleg en de luisterbereidheid zijn sterke troeven. Maar met de input van de gemeenten kan nog meer gedaan worden: hier en daar heerst de indruk van een ‘schijndemocratie’, waarin De Lijn wel luistert, maar weinig onderneemt. Dat is deels te verklaren doordat De Lijn niet altijd het nodige budget heeft om aan alle vragen te voldoen. Over het aanbod zijn de meeste besturen dan ook minder tevreden.

Sinds de eerste meting in 2012 is de algemene tevredenheid gemiddeld met 7 procent gestegen. Alleen in Vlaams-Brabant is er een lichte daling. In landelijke gebieden is de tevredenheid het grootst. Steden met meer dan 50 000 inwoners zijn het minst tevreden.

Grafiek - hoe tevreden bent u in het algemeen over de samenwerking met De lijn?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

2. Tevredenheid per aspect

De Vlaamse gemeenten zijn het meest tevreden over haltebeheer, ­omleidingen en derdebetalersystemen. Minder tevreden zijn ze over het aanbod van De Lijn, het overleg rond aanpassingen van dat aanbod en de besparingen. Toch is er bij de meeste thema’s een positieve evolutie ten opzichte van 2012. Geen enkel thema vertoont een duidelijk negatieve trend.

Bepaalde thema’s wegen meer door in de algemene tevredenheid:

  • Het haltebeheer, de samenwerking rond het mobiliteitsbeleid en de communicatie voor de gemeente zijn sterke punten die De Lijn goed moet onderhouden.
  • Aandachtspunten zijn het aanbod en de gebiedsevaluaties: als De Lijn de tevredenheid hierover kan verhogen, zal ook de algemene tevredenheid verbeteren.

Grafiek - hoe tevreden bent u over specifieke aspecten van de samenwerking met De Lijn?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

3. Haltebeheer

De meeste Vlaamse gemeenten zijn tevreden over de schuilhuisjes die ze aankopen en het beheer ervan. In vergelijking met 2012 is de tevredenheid nog gestegen. Belangrijke plusplunten zijn: 

  • de zitbanken; 
  • het design van de schuilhuisjes;
  • de kwaliteit van de halteaccommodatie; 

Op het vlak van fietsbeugels en de keuze tussen verschillende types schuilhuisje is verbetering mogelijk. 

De tevredenheid over de aankoop van halteaccommodatie is gedaald, maar de top 2-score is nog erg hoog. Door de overschakeling op een nieuw raamcontract is de levering enkele maanden stilgevallen. Dit heeft ongetwijfeld een rol gespeeld.

Grafiek - Hoe tevreden bent u over het halteaanbod en -beheer van De Lijn?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

4. Mobiliteitsbeleid

De Vlaamse gemeenten zijn over het algemeen tevreden met de steun van De Lijn bij het uitwerken van hun mobiliteitsbeleid. De vervoermaatschappij is meestal aanwezig op vergaderingen en luistert naar alle betrokken partijen. Op termijn verwachten de lokale besturen wel meer actieve inbreng van De Lijn. Ook de onderzoeksbereidheid bij voorgestelde projecten en de mate waarin De Lijn haar engagement opneemt, kunnen beter.

Grafiek - hoe tevreden bent u over de inbreng van De Lijn bij het uitwerken van mobiliteitsplannen?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

5. Informatie voor inwoners

In vergelijking met 2012 is de tevredenheid van de gemeenten over de informatie van De Lijn met meer dan 10 procent gestegen. De lokale besturen vragen vooral pasklare info die ze via hun eigen communicatiekanalen kunnen verspreiden. 

De communicatie met de gemeenten mag ook sneller, zeker als het aanbod wijzigt. Tot slot kunnen de communicatiekanalen van beide partijen beter op elkaar worden afgestemd. Zo heeft iedereen een duidelijke taak en worden alle vragen beantwoord.

Grafiek - hoe tevreden bent u over de samenwerking met De Lijn rond informatie en communicatie voor inwoners?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

6. Informatie en communicatie voor gemeenten

Communicatie en overleg zijn prioriteiten in de samenwerking tussen De Lijn en de lokale besturen. Daarom is het belangrijk dat de lokale besturen de communicatiekanalen die zich expliciet naar hen richten, zoals de ‘Op 1 Lijn’-campagne, goed kennen.

In vergelijking met 2012 kennen meer gemeenten het ‘Op 1 Lijn’-magazine. Ook de tevredenheid erover is gestegen. De bekendheid van het e-zine van Op 1 Lijn is nauwelijks verhoogd, maar de ontvangers zijn wel meer tevreden over de inhoud ervan. De rubriek ‘Steden en Gemeenten’ op de website is nog minder gekend, en de tevredenheid erover is ook gedaald.

Grafiek - hoe goed kennen gemeenten de infokanalen?

Grafiek - Hoe tevreden bent u over de Op1Lijn informatiekanalen?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

7. Besparingen

In 2015 waren er minder besparingen bij De Lijn dan in 2012. De meeste lokale besturen melden een kleinere impact op hun gemeente. Enkel in Antwerpen, waar veel belbussen werden afgeschaft, is er een grotere impact. Ondanks de verbeterde cijfers kunnen de meeste Vlaamse gemeenten zich minder in de besparingsmaatregelen vinden.

Grafiek - in welke mate hadden de besparingsmaatregelen bij de lijn in 2015 een impact op uw gemeente?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

8. Stiptheid en doorstroming

Het merendeel van de Vlaamse gemeenten is (in meerdere of mindere mate) tevreden met de aanpak van De Lijn rond doorstromingsmaatregelen en stiptheid. Vooral het oplossingsgericht denken van de medewerkers wordt erg geapprecieerd.

Grafiek - hoe tevreden is uw gemeente over de aanpak van De Lijn rond stiptheid en doorstroming?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

9. Derdebetalersystemen

Derdebetalersystemen (DBS) blijven populair in Vlaanderen. West-Vlaanderen telt procentueel de meeste gemeenten met een lopende overeenkomst (88 procent), Vlaams-Brabant de minste (63 procent). De overgrote meerderheid van de gemeenten is tevreden over haar DBS. Vooral het tijdig communiceren over tarief- of systeemwijzigingen is sterk verbeterd in vergelijking met 2012.

Grafiek - derdebetalersystemen

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

10. Conclusie

In vergelijking met de eerste tevredenheidsmeting van De Lijn is de tevredenheid van de gemeenten op de meeste punten gestegen. De ondernomen acties, zoals meer en betere mogelijkheden voor overleg en communicatie, hebben zeker effect gehad. De Lijn wil dan ook op de ingeslagen weg verdergaan.

Verbetering mogelijk

Toch is er nog ruimte voor verbetering. De resultaten tonen aan dat De Lijn al veel meer overlegt met de lokale besturen. Maar met hun input wordt niet altijd evenveel gedaan. Vooral het budget zet een rem op nieuwe initiatieven. Om de perceptie van een ‘schijndemocratie’ te doorbreken, is het belangrijk dat er na input van een gemeente voldoende informatie en motivering over beslissingen terugvloeit. 

Communicatie en overleg blijven prioriteiten in de samenwerking tussen De Lijn en de lokale besturen. Daarom is het belangrijk dat De Lijn de lokale besturen meer bewust maakt van digitale communicatiekanalen zoals het ‘Op 1 Lijn’-e-zine, de gemeentepagina’s op de website … Binnen die kanalen kan De Lijn nog meer inzetten op relevante lokale inhoud.

Alle informatie en cijfers van het volledige tevredenheidsonderzoek vindt u hier (7MB) PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De resultaten van de tweede tevredenheidsmeting van De Lijn verschillen per provincie. Hoe pakken de verschillende entiteiten het aan? En wat kunnen ze van elkaar leren?

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>