Toon menu

Comfortabele halteaccommodatie

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Onze reizigers wachten graag in comfortabele omstandigheden op hun bus of tram. Als gemeente speel je een belangrijke rol in dat haltecomfort. Samen met De Lijn kan je zorgen voor fris ogende schuilhuisjes, zitbanken, overdekte fietsenstallingen en vuilnisbakken.

Als lokale overheid heb je de keuze tussen de gesubsidieerde halteaccommodatie van De Lijn, publicitaire schuilhuisjes of een eigen ontwerp. Die eerste keuze is vaak ook de beste: je betaalt maar een deel van de werkelijke kostprijs, het Vlaams Gewest betaalt de rest. Alle schuilhuisjes moeten wel voldoen aan de wettelijke normen (Uitvoeringsbesluit exploitatie en tarieven De Lijn - B.S. 20 juli 2004).

Bekijk de brochure voor het volledige aanbod.

<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Welke schuilhuisjes kan je laten installeren?

1. Gesubsidieerde schuilhuisjes

Ons gamma gesubsidieerde schuilhuisjes werd vernieuwd in de zomer van 2015. 
  • Het nieuwe, grotere type E heeft een lengte van 5,25 meter om plaats te bieden aan grotere aantallen reizigers. 
  • Elk type heeft ook een vandalismebestendige uitvoering. 
  • Het oude schuilhuisje kan tegen betaling worden weggehaald.
Alle schuilhuisjes zijn standaard uitgerust met een zonnepaneel. Dat levert de energie voor de verlichting. De installatie werkt volledig autonoom: je hoeft het huisje niet op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Om het zonnepaneel optimaal te laten werken, voeg je bij het bestelformulier voor jouw schuilhuisje een inplantingsschets en een situatieplan. 
In de productbrochure ‘Gesubsidieerde halteaccommodatie’  vind je een overzicht van alle gesubsidieerde infrastructuur. Je krijgt er ook meer uitleg over de bestelprocedure en over de verschillende stappen tussen de bestelling en de plaatsing van de accommodatie. 
 

2. Publicitaire schuilhuisjes

Een publicitair schuilhuisje wordt gratis geplaatst door een publiciteitsfirma. In ruil daarvoor mag de firma op de wanden van het huisje advertenties plaatsen. Dit type komt vooral voor in dichtbevolkte gebieden. De publiciteitsfirma’s beslissen op basis van een lastenboek van de gemeente of ze interesse hebben in een halte. De Lijn is geen betrokken partij.
Net als de andere types moet een publicitair schuilhuisje voldoen aan de wettelijke normen (Uitvoeringsbesluit exploitatie en tarieven De Lijn – B.S. 20 juli 2004). Het is aangewezen om als lokale overheid een aantal basiseisen op te nemen in het contract met de publiciteitsfirma. 
 

3. Schuilhuisjes eigen ontwerp

Naast de gesubsidieerde of publicitaire schuilhuisjes kun je ook zelf een schuilhuisje laten ontwerpen en bouwen. Eigen ontwerpen worden voor 75 procent gesubsidieerd, met een maximum van 11.205,00 euro. De kosten voor het ontwerp betaal je zelf. 

De Lijn moet het ontwerp goedkeuren voor je met de bouw begint. Je kunt jouw aanvraag doen via de verantwoordelijke voor halteaccommodatie in jouw provincie van De Lijn. De Vlaamse overheid zorgt voor de subsidie. Voor meer informatie over de voorwaarden voor subsidiëring en de aanvraagprocedure kun je terecht bij de verantwoordelijke voor halteaccommodatie in jouw provincie. 

-

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wat bieden we nog meer?

1. Overdekte fietsstallingen

In het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt het Vlaamse Gewest aan om – waar mogelijk – overdekte fietsinfrastructuur aan te bieden. Daarom vind je in ons gamma gesubsidieerde halteaccommodatie ook een overdekte fietsenstalling met ruimte voor acht fietsen. Net als de schuilhuisjes is de fietsenstalling uitgerust met een zonnepaneel: een aansluiting op het elektriciteitsnet is dus niet nodig.

Je kan kiezen voor de standaard fietsenstalling van De Lijn of zelf een overdekte stalling ontwerpen en laten bouwen. Eigen ontwerpen worden voor 75 procent gesubsidieerd, met een maximum van 10.893,64 euro. De Lijn moet het ontwerp goedkeuren voor je het mag realiseren. Je kan jouw aanvraag doen via de verantwoordelijke voor halteaccommodatie in jouw provincie van De Lijn. De Vlaamse overheid betaalt de subsidie. Voor meer informatie over de voorwaarden voor subsidiëring en de aanvraagprocedure kan je terecht bij de verantwoordelijke voor halteaccommodatie in jouw provincie.
 

2. Zitbanken en vuilnisbakken

Aan haltes waar veel ruimte beschikbaar is naast het schuilhuisje, kan de gemeente een extra losstaande zitbank plaatsen. Onze schuilhuisjes zijn standaard uitgerust met een vuilnisbak. Je kan dit product ook afzonderlijk bestellen.
 

3. Onderhoud 

Zowel voor reizigers van De Lijn als voor inwoners van een gemeente is het belangrijk dat halteaccommodatie goed wordt onderhouden. Propere schuilhuisjes, zitbanken en lege vuilnisbakken verfraaien het straatbeeld en maken het wachten aangenamer. Bovendien komt aan goed onderhouden halteaccommodatie minder vandalisme voor.

Kan jouw gemeente niet zelf instaan voor het onderhoud van de schuilhuisjes, en kan je geen beroep doen op een publiciteitsfirma? Dan bestaan er alternatieven om schuilhuisjes te onderhouden. 

-

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Informatie vragen of bestellen?

Zoek je meer informatie of wil je halteaccommodatie bestellen? Contacteer dan de verantwoordelijke voor halteaccommodatie in jouw provincie.
 
Provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg:
 
Provincies Oost- en West-Vlaanderen:
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wat kan er beter aan onze haltes?

In februari 2016 startte De Lijn met een grondige inventarisatie van haar haltes. Zijn ze vlot toegankelijk? Wat kan er beter? 

Wij gingen op stap met haltemannen François Van Aerschot en George Aelbrecht!

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

<Voeg tekst toe>
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>