Toon menu
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Publicitaire schuilhuisjes

Een publicitair schuilhuisje wordt gratis geplaatst door een publiciteitsfirma. In ruil daarvoor mag de firma op de wanden van het huisje advertenties plaatsen. Dit type komt vooral voor in dichtbevolkte gebieden. De publiciteitsfirma’s beslissen op basis van een lastenboek van de gemeente of ze interesse hebben in een halte. De Lijn is geen betrokken partij. Net als de andere types moet een publicitair schuilhuisje voldoen aan de wettelijke normen (Uitvoeringsbesluit exploitatie en tarieven De Lijn – B.S. 20 juli 2004). Het is aangewezen om als lokale overheid een aantal basiseisen op te nemen in het contract met de publiciteitsfirma.

Schuilhuisjes eigen ontwerp

Naast de gesubsidieerde of publicitaire schuilhuisjes kun je ook zelf een schuilhuisje laten ontwerpen en bouwen. Eigen ontwerpen worden voor 75 procent gesubsidieerd. De kosten voor het ontwerp betaal je zelf.

De Lijn moet het ontwerp goedkeuren voor je met de bouw begint. Je kunt jouw aanvraag doen via e-mail: halte.accommodatie@delijn.be. De Vlaamse overheid zorgt voor de subsidie.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Meer info

Comfortabele halteaccommodatie

Welke schuilhuisjes, fietsenstallingen en vuilnisbakken kan je laten installeren?
Informatie vragen of bestellen?