Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu
Begrippenlijst

Begrippenlijst

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Basisbereikbaarheid

Dit is een geïntegreerd vervoersysteem. Elke vervoerlaag heeft een rol en de lagen worden optimaal op elkaar afgestemd.

  1. Het treinnet is de vervoerlaag bestaande uit het spoorwegennet zoals uitgetekend op basis van de toepasselijke federale regelgeving inzake spoorwegvervoer.

  2. Het kernnet is de vervoerlaag complementair aan het treinnet, die kernen met elkaar verbindt, belangrijke centraal gelegen attractiepolen bedient, een aanbod voor de voorstedelijke en de intrastedelijke structurele verplaatsingsnoden voorziet, en een antwoord biedt op een groot volume aan vervoersvragen; tot het kernnet behoren de facto tramlijnen, niet-intrastedelijke stadsbuslijnen en structurerende intrastedelijke stadsbuslijnen (groot- en regionaalstedelijke gebieden).

  3. Het aanvullend net is de vervoerlaag die enerzijds een aanvoerfunctie heeft naar het kernnet en het treinnet en anderzijds door middel van ontsluitende lijnen complementair is aan het treinnet en het kernnet. Het aanvullend net betreft ook spitsuurritten naar de scholen en tewerkstellingsconcentraties in Vlaanderen, die zich buiten de invloedssfeer van de stedelijke zones bevinden, voor zover er voldoende potentieel is en deze efficiënt kunnen worden ingepland.

  4. Het vervoer op maat is de vervoerlaag die bestaat uit collectief aangeboden vervoer georganiseerd door zowel publieke als private actoren en die inspeelt op specifieke individuele vragen van personen die geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen omwille van doelgroep, locatie of tijdstip. Het vervoer op maat is complementair en niet concurrentieel ten aanzien van het inclusief treinnet, kernnet en aanvullend net.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Vervoerregioraad

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert. De vervoerregioraad bestaat ten minste uit elke gemeente van de vervoerregio, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg nv en De Lijn.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Vervoerregiomanager

De vertegenwoordiger van De Lijn in de vervoerregio. Hij of zij volgt het Vlaams beleid inzake mobiliteit en basisbereikbaarheid op met specifieke focus op stakeholdermanagement en de werking van de vervoerregioraden.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Stamlijn

Hoofdlijn waarop een groot aanbod aan collectief vervoer (tram, bus…) wordt voorgesteld en waarop alle andere vervoermiddelen worden gericht.
 
 
-

Download het volledige memorandum PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>