Belbus in Vlaams-Brabant

Hoe reserveert u een belbus?

Neem minstens 2 uur voor uw rit contact op met de belbuscentrale. U kunt maximaal 8 dagen op voorhand reserveren.

De telefonist zal naar de volgende gegevens vragen:

  • Naam, adres, telefoonnummer. Als u al eerder gereserveerd hebt kunt u ook uw klantennummer geven
  • Datum en uur van vertrek
  • Op- en afstaphalte
  • Aantal reizigers

Hoe reserveert u een rolstoeltoegankelijke rit?

Zolang niet alle haltes en voertuigen toegankelijk zijn vragen we rolstoelgebruikers om hun rit vooraf te reserveren, zowel met de belbus als met een reguliere lijn. Op die manier kunnen we vooraf bepalen of een rit al dan niet mogelijk is. Een toegankelijke rit reserveren kan bij onze medewerkers van de Belbuscentrale.

  • Reserveren is noodzakelijk.
  • U kunt uw toegankelijke rit enkel reserveren op een weekdag. In het weekend en op feestdagen is het wel mogelijk om een toegankelijke rit uit te voeren, maar niet om deze te reserveren. Houd hier rekening mee als u vervoer wilt regelen tijdens het weekend en op feestdagen.

Contactgegevens

Tel: 016 31 37 00
Fax: 016 31 37 05

Enkel doven, slechthorenden en mensen met een afasie kunnen reserveren via fax. U bezorgt dan eerst een attest aan de centrale waarin een arts bevestigt dat u voldoet aan de voorwaarden. Pas daarna mag u reserveren via fax.

Voorafgaand attest om een belbus te reserveren via fax (66 KB) PDF

Openingsuren belbuscentrale

Weekdagen: 6 tot 19 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen: 9 tot 16 uur

Belbusgebieden