Toon menu

null

Timing

za 01 jan 2022 di 31 dec 2024

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Milieueffectenrapport en maatschappelijke kosten-baten analyse

Het milieueffectenrapport en de maatschappelijke kosten-baten analyse voor lijn 7 werden eind 2015 goedgekeurd.

Keuze voertuig

Via een multi-criteria analyse werd de keuze voor een tram bevestigd. 

Voorbereidende studies

In functie van de keuze van het voertuig i.e. tram, werden er verdere detailontwerpen en tracés uitgewerkt. De keuze werd gemaakt om via de Hubert Frere Orbanlaan en de Jules de Bruyckerdreef de Tentoonstellingslaan te bereiken. Er werden ook schetsontwerpen gemaakt voor de inrichting van het Graaf Van Vlaanderen plein, St-Anna Plein, de aansluiting van de Kasteellaan met de R40 en voor de aansluiting van de N60 en de Parklaan.

Vervolg

In 2021 wordt er gekeken naar de financiering en het verder vervolg. In 2022 hoopt De Lijn de stedenbouwkundige studie te starten die moet leiden naar een definitief ontwerp of referentieontwerp en een omgevingsvergunning voor het deel van het traject van lijn 7 tussen Dampoort en Gent Sint Pieters

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Vragen over deze werf?

om een vraag te stellen aan een werfverantwoordelijke van De Lijn.


Geïmpacteerde lijnen