Toon menu

Mobiliteitsvisie

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Vlaanderen zit met enorme mobiliteitsproblemen op het vlak van congestie, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting. Er moet dringend iets gebeuren, anders boeten we onherroepelijk in aan welvaart. Om ook de leefbaarheid, de luchtverontreiniging en de geluidshinder te verbeteren denken we na hoe we het openbaar vervoer in de toekomst willen ontwikkelen. 2020 is een mijlpaal voor Vlaanderen. We willen meewerken aan de doelstellingen van VIA (Vlaanderen in Actie van de Vlaamse Regering), Pact 2020 en de milieudoelstellingen van de Europese instellingen.

Om dit allemaal aan te pakken moeten we verregaande maatregelen nemen. De Lijn heeft een Mobiliteitsvisie ontwikkeld voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. Deze nieuwe visie is uitgewerkt op interregionaal, regionaal en stedelijk niveau. We nodigen alle stakeholders uit om bij te dragen en onze visie concreet vorm te geven.

Deze visie vraagt aanzienlijke investeringen in het openbaar vervoer in Vlaanderen. Deze investeringen zijn zeker te verantwoorden. Vooral de tijdswinst is cruciaal in een file-gevoelig gebied als Vlaanderen en Brussel. De tijdswinsten die personen met het openbaar vervoer ervaren bedraagt tussen de 8 (Limburg) à 18 % (Antwerpen). De verwachtte reizigerstoename is navenant: 180 miljoen reizigers extra bij de gehele uitvoering van de Mobiliteitsvisie 2020. Deze groei zorgt op zijn beurt weer voor minder autoverkeer en dus minder tijdverlies door congestie. Dit komt de economie alleen maar ten goede.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Ambassadeurs

Mobiliteitsvisie 2020 krijgt de volle medewerking en steun van de provinciegouverneurs en gedeputeerden van Mobiliteit. Ook belangenverenigingen zoals TreinTramBus en Bond Beter Leefmilieu hebben hun steun gegeven.

De Lijn nodigt uiteraard ook andere organisaties uit om zich bij Mobiliteitsvisie 2020 aan te sluiten.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Per provincie