Toon menu

Geschiedenis

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

25 mei 1873

Inwijding van de eerste Vlaamse paardentramlijn tussen Antwerpen (Meirbrug) en Berchem (St.-Willibrorduskerk)

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

28 mei 1884

Bekrachtiging van de wet op de Buurtspoorwegen (Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen – NMVB)

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

26 december 1898

De NMVB viert de 2000ste kilometer vergunde buurtspoorweglijn

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

24 april 1899

Oprichting van de Compagnie Générale des Tramways d’Anvers (CGTA). Ze begint met de aankoop van de verschillende Antwerpse paardentrambedrijven

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1914-1918

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog telt de CGTA 14 tramlijnen, genummerd van 1 tot 14.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

NMVB

Niettegenstaande alle protesten van de verschillende administraties en autoriteiten begon de bezetter vanaf 1915 met het weghalen van het rollend materieel en het uitbreken van de lijnen. In het totaal worden 450 locomotieven, 1950 rijtuigen en pakwagens, en 4700 goederenwagons weggehaald, i.e. bijna het vooroorlogse effectief aan rollend materieel. Ook al het koper en bijna de volledige stocks van spoormaterialen - onder meer 200 000 nieuwe dwarsliggers en 4700 ton nieuwe rails - worden opgevorderd. Van jaar tot jaar ziet men het buurtnet inkrimpen. In november 1918 blijven er van de 4096 geëxploiteerde kilometers nog slechts 1865 km ongeschonden over.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1923

Concurrentie voor de Buurtspoorwegen. Ondernemers zien dat de bussen een betere service kunnen bieden dan de trage stoomtrams. Bovendien rijdt de NMVB niet meer op alle trajecten. Eerst is de concurrentie “wild”, maar al snel moeten de ondernemers een provinciale vergunning hebben. Als de lijn door meer provincies loopt, moeten ze zich tot al de provincies richten. De bestendige deputatie verstrekt de machtiging voor 10 jaar.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1939

Het NMVB-tramnet is aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog op zijn hoogtepunt. Het net is 4756 km lang. De Buurtspoorwegen exploiteren 4526 km , de pachters 231 km

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1940-1945

Tijdens de donkere oorlogsjaren zijn de trams van de Buurtspoorwegen het aangewezen vervoermiddel. Ontelbare Belgen reizen met de tram en smokkelen er goederen zoals groenten, aardappelen, vlees, kaas of boter mee. In oktober 1942 laat de bezetter weten buurtlijnen te willen uitbreken. Een duizendtal kilometer buurtlijnen zouden in drie etappes (vanaf december 1942) overgebracht worden naar Oekraïne. De NMVB weigert echter de uit te breken lijnen aan te duiden. De bezetter maakt dan zelf een keuze zich baserend op de ontvangsten.

Pas in de lente van 1943 belast de bezetter Belgische aannemers met het uitbreken van een eerste reeks lijnen (429,2 km). Een deel van het materiaal wordt opgestapeld. Begin 1944 wordt het bevel gegeven om over te gaan tot de tweede fase. Het materiaal van de eerste fase was toen nog niet eens vertrokken. Omdat de bevrijding in het zicht was, ging de tweede fase niet door.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1950-1978

Geleidelijke omschakeling van tram naar bus. Eind 1969 zijn er nog 966 km tramlijnen in NMVB-beheer en 11,7 km verpachte lijnen

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1958

Wereldtentoonstelling in Brussel. De federatie van busondernemers richt de Nationale Maatschappij van Belgische Autobus- en Autocars (Namaba) op. Die verkoopt tickets en exploiteert twee buslijnen tussen het expoterrein en respectievelijk Vilvoorde Camping en het Edencomplex in Wilrijk

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

15 maart 1961

Oprichting van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

10 oktober 1962

Oprichting van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1 januari 1963

De MIVA neemt het tram- en busnet over van de TAO. Het 52,25 km lange tramnet telt twaalf lijnen. Het busnet, eveneens twaalf lijnen, is goed voor 80,32 km. Er is nog een trolleybuslijn van 7,124 km

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

25 mei 1968

De provincie Antwerpen wuift de laatste “boerentram” uit: lijn 61 doorstreept tussen Antwerpen (Fr. Rooseveltplaats) en de Lindenlei in Schoten. De kleinkunstenaar wijlen Wannes Van de Velde neemt met zijn doedelzak op de Franklin Rooseveltplaats afscheid van de tram.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1 september 1977

De NMVB neemt de busdiensten van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen  (NMBS) over

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

8 augustus 1988

Met de bijzondere financieringswet wordt Vlaanderen bevoegd voor het stedelijk en regionaal gemeenschappelijk vervoer, met uitzondering van het spoorwegnet (NMBS)

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

31 juli 1990

Decreet tot de oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) verschijnt in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1990 en regelt de oprichting, structuur, kapitaal, bestuursorganen, werking, controle, begroting, overgangsbepalingen en inwerkingtreding van de maatschappij. De statuten van de VVM verschijnen in het Belgisch Staatblad van 21 december 1990. Het besluit van de Vlaamse Executieve houdende goedkeuring van de statuten van de VVM dateert van 24 oktober 1990.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

31 december 1990

De vergunningen van de MIVA, de MIVG en de NMVB verstrijken. De MIVA, MIVG en het Vlaamse deel van de Buurtspoorwegen gaan op in de Vlaamse Vervoermaatschappij. Commerciële naam : De Lijn

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1 januari 1991

De Lijn heeft voortaan het monopolie van het stads- en streekvervoer (tram, bus, premetro) in Vlaanderen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

6 juli 1996

De Lijn brengt voor de eerste keer jongeren naar huis na Rock Werchter. De Lijn en de NMBS willen de jongeren een helpende hand reiken en verkeerschaos in en rond Werchter en Leuven vermijden. Dit initiatief kwam tot stand in samenwerking met de stad Leuven, de gemeentes Rotselaar en Haacht, de ordediensten en de organisatoren van Rock Werchter.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

22 september 2001

De Lijn wint internationale prijs voor regionaal vervoer. Op haar conferentie in Bern reikte de UITP (Union Internationale des Transports Publics) haar eerste UITP Regional Transport Award uit aan De Lijn.  

De UITP motiveerde haar keuze voor De Lijn als volgt: 

“De Lijn is het resultaat van het samengaan van de maatschappijen voor openbaar vervoer van Antwerpen (MIVA) en Gent (MIVG), en het Vlaamse deel van de vroegere Buurtspoorwegen (NMVB).  Met de fusie van deze drie afzonderlijke partners tot een geïntegreerd netwerk van stads-, voorstads- en regionaal vervoer - elk met zijn eigen type van rollend materieel (van tram tot belbus) -  en in een door de federalisering sterk veranderend politiek klimaat, is De Lijn erin geslaagd om haar reizigersaantallen gevoelig te doen toenemen.”

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

5 mei 2001

Officiële opening van het Vlaams Tram- en Autobusmuseum in de beschermde tramloods Groenenhoek, Diksmuidelaan 42, in Antwerpen-Berchem door Steve Stevaert, Minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie in bijzijn van talrijke genodigden.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

20 november 2002

De Lijn bestelt 47 lagevloertrams. Met deze bestelling wil De Lijn haar voertuigenpark verder vernieuwen en tegemoetkomen aan de vraag naar grotere capaciteit.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

19 december 2002

Begin verzending van 1,1 miljoen Omnipassen 65+ (de vroegere 65+-kaarten).  Met de Omnipas 65+ kunnen de Vlaamse 65-plussers gratis bus en tram nemen in heel België.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

23 december 2002

De Lijn rondt voor de eerste keer in haar geschiedenis de kaap van 300 miljoen reizigers.  De 300 miljoenste reiziger is Mieke De Haeck, een 36-jarige vrouw die al zeven jaar een abonnement heeft.  Minister Steve Stevaert zette haar prompt in de bloemetjes als 300 miljoenste reiziger van De Lijn. Zij wordt uitgeroepen tot erereiziger voor het leven

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

8 mei 2003

Internationale prijs “The Third Secretary General Award” in Madrid. Met deze prijs bekroont de wereldfederatie UITP het Jump ticket, het vervoerbewijs waarmee reizigers kunnen rondrijden op de netten van de vier maatschappijen in Brussel. De jury looft het initiatief als een voorbeeld van integratie van vier maatschappijen die in drie verschillende gewesten rijden en te maken hebben met vier overheden.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

30 juni 2003

Voorstelling van het Pegasus-plan 2003-2025. In Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen wil De Lijn 1,1 miljard euro investeren in een uitgebreid bus- en tramnetwerk dat de mobiliteit van en naar de grote stedelijke kernen moet blijven garanderen.  Een tram op de Antwerpse Singel, de ingebruikname van de Antwerpse premetro, de uitbouw en uitbreiding van het Gentse tramnetwerk, een snelnet van 21 buslijnen van en naar Brussel en Leuven behoren tot het plan.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

15 januari 2004

Om haar engagement voor duurzaamheid te onderstrepen, tekent De Lijn op 15 januari het charter voor duurzame ontwikkeling van de UITP (Union Internationale des Transports Publics, de wereldfederatie van openbaarvervoerbedrijven).  De Lijn belooft als ‘pledge signatory’ in al haar bedrijfsprocessen maximaal aandacht te besteden aan duurzame en milieubewuste technieken, materialen en processen.

Het duurzaamheidsengagement van De Lijn is gestoeld op zes pijlers:

  1. gebruik van hernieuwbare en niet-vervuilende energiebronnen
  2. proefproject met plantaardige olie als brandstof voor bussen
  3. onderhoudswerkplaatsen en stelplaatsen in niet-residentiële omgevingen
  4. bodemsanering van de bestaande stelplaatsen
  5. eigen milieu-auditsysteem
  6. duurzaam personeelsbeleid
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

20 februari 2004

Vlaams minister-president Bart Somers opent de nieuwe hoofdzetel van De Lijn in Mechelen.  Het Lijnhuis is gebouwd op een historische plaats, nl. de site waar in de 19e en 20e eeuw Ragheno treinen, trams en bussen werden gebouwd.  Ingenieur Willem Ragheno startte op 16 november 1850 op de terreinen bij de Leopold- en Colomastraat (Mechelen) met een smidse en een werkplaats (Les Etablissements Ragheno) voor het smeden van veren voor spoorwegmaterieel. Na de uitbreiding van de veersmidse tot een constructiewerkplaats werd op 17 juni 1899 de naamloze vennootschap ‘Usines Ragheno SA’ opgericht. Dit bedrijf bouwde spoorweg- en trammaterieel voor de Belgische vervoerbedrijven. Ragheno exporteerde ook naar Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. In de jaren ’50 van de vorige eeuw bouwde Ragheno ook jeeps en vrachtwagens voor het Belgisch leger. Voor en na de Tweede Wereldoorlog bouwde Ragheno ook autobussen voor de NMVB (Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen) en de stadstrambedrijven in Antwerpen en Brussel. In 1977 werden de activiteiten van het bedrijf stopgezet. Als eerbetoon aan deze Mechelse industrieel werd het vroegere Hanswijkplein omgedoopt tot Raghenoplein.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

5 april 2004

Lancering De Lijninfo, één infonummer voor al uw vragen.

Bij De LijnInfo kunnen mensen terecht met alle mogelijke vragen over De Lijn: opvragen van reisinformatie (dienstregelingen, reiswegen, aansluitingen), aanvragen van attesten en publicaties, melden van verloren voorwerpen, klantenreacties en algemene vragen (vervoerbewijzen, openingstijden Lijnwinkels,… ).

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

17 november 2004

De raad van bestuur van De Lijn keurt de aankoop van 142 nieuwe bussen goed. Deze aankoop heeft een waarde van 31,1 miljoen euro. Het gaat om 62 gelede streekbussen, 42 streekbussen, 22 stadsbussen en 16 citybussen

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

8 december 2004

Vlaams Minister van Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie Kathleen Van Brempt en Ingrid Lieten, directeur-generaal De Lijn stellen het Spartacusplan van De Lijn voor aan de Limburgse gemeenten. Het Spartacusplan is een  toekomstplan voor geïntegreerd en duurzaam openbaar vervoer in de provincie Limburg. De Lijn wil met het Spartacusplan op een termijn van 10 jaar een forse reizigersgroei bereiken door de kwaliteit van het openbaar vervoer in Limburg op te trekken tot een niveau waarop bus en trein een volwaardig alternatief bieden voor het individuele autoverkeer.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

22 april 2005

Om een duidelijk standpunt in te nemen tegen discriminatie lanceert de sector Autobus en Autocar een non-discriminatiecode. Met deze code engageren de deelnemende bedrijven – waaronder De Lijn – zich om te strijden tegen discriminatie en uitsluiting in alle aspecten van hun werking.

Met de ondertekening van de code neemt de sector vier engagementen:

  1. stimuleren van integratie van kansengroepen;
  2. afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt;
  3. levenslang leren en competentiemanagement;
  4. mobiliteit in en naar de arbeidsmarkt.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

5 september 2005

De Antwerpse premetrostations Meir en Sport zijn 100 % toegankelijk voor rolstoelgebruikers en personen met een beperkte mobiliteit (blinden, slechtzienden,… ). Daardoor zijn de winkelas Meir en omgeving en het Sportpaleis nu voor iedereen bereikbaar met de tram.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

23 september 2005

Na een succesvolle proef met een bus op puur plantaardige olie (PPO), zal De Lijn zeventig bijkomende bussen op PPO laten rijden: twintig nog in 2005 en vijftig in 2006. Bij voertuigen op puur plantaardige olie komt er geen extra CO2 in de atmosfeer.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

19 oktober 2005

De raad van bestuur van De Lijn keurt de aankoop van 99 nieuwe bussen, voor een bedrag van 19,9 miljoen euro goed. Het brandstofverbruik was een belangrijk gunningscriterium voor de toewijzing van het contract. Alle bussen hebben airconditioning en een milieuvriendelijke euro 4-motor, en zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De nieuwe bussen verschijnen vanaf 2007 in het straatbeeld.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

7 december 2005

Begin 2006 rust De Lijn nog eens 92 bussen uit met een roetfilter. Daardoor stijgt het aantal bussen met deze milieuvriendelijke technologie tot 579.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

31 maart 2005

Het Spartacusplan kan rekenen op Europese steun. De Lijn wil met het Spartacusplan op een termijn van 10 jaar de kwaliteit van het openbaar vervoer in Limburg optrekken tot een niveau waarop het een volwaardig alternatief kan bieden voor het individuele autoverkeer.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1 maart 2006

Tweeduizend krantenwinkels en supermarkten verkopen nu kaarten en biljetten van De Lijn. Via een sterk uitgebreid voorverkoopnet wil De Lijn de verkoop op het voertuig verminderen om stipter te kunnen rijden.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

14 juli 2006

Actieplan 'Veilig op weg - Reizigers en personeel op één lijn'. Met dit geïntegreerd actieplan wil De Lijn maximale inspanningen leveren om de veiligheid van haar reizigers en personeel te verhogen. De blikvangers van het plan zijn de vertienvoudiging  van het aantal camera’s, de inzet van 214 extra mensen en extra opleiding voor het personeel.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

30 maart 2007

Om paal en perk te stellen aan asociaal gedrag, lanceert De Lijn een nieuwe reizigerscode. Wie bewust reizigers, medewerkers of materiaal van De Lijn hindert of in gevaar brengt, riskeert een boete die kan oplopen tot 500 euro. De nieuwe boetes kaderen in het veiligheidsplan van De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

14 maart 2007

Vlaamse hybride bus op waterstof is wereldprimeur. Deze bus stoot geen schadelijke stoffen uit, en is ook zeer stil. Door dit project te ondersteunen wil de Vlaamse Regering haar voortrekkersrol opnemen op het vlak van technologische vooruitgang en milieuvriendelijk openbaar vervoer. Vanaf 18 juni zet De Lijn de bus in op de lijn van Lier naar Antwerpen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

6 september 2007

De Lijn lanceert samen met Proximus een proefproject waarbij reizigers hun rit zullen kunnen kopen via sms. Dankzij dit systeem van mobile ticketing wil De Lijn stipter kunnen rijden door de verkoop van biljetten bij de chauffeur te verminderen. Met dit systeem is De Lijn een van de eerste vervoermaatschappijen in Europa om mobile ticketing commercieel te lanceren. Het systeem van rechtstreekse afrekening via de gsm-operator, zonder registratie vooraf, is een primeur voor het openbaar vervoer in de Benelux. O.a. in Duitsland moet de gebruiker nog via een aparte overschrijving betalen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

5 oktober 2007

Reizigers van De Lijn kunnen voortaan een abonnement kopen via de website van de vervoermaatschappij. De Lijn wil zo het gebruiksgemak van haar abonnees verhogen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

19 februari 2008

Vijf maanden na de lancering van sms-ticketing zijn al 100 000 sms-tickets verkocht.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

18 juni 2008

Om de tevredenheid van haar reizigers te verhogen en nieuwe reizigers aan te trekken, investeert De Lijn 12 miljoen euro in de modernisering van haar reisinformatie. De pijlers daarvan zijn informatie in realtime en overzichtelijke communicatie.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

25 juli 2008

De Lijn lanceert 1,7 miljoen nieuwe voorverkooppunten. Wie een computer met internetverbinding heeft, kan voortaan online vervoerbewijzen kopen in de eShop van De Post en ze thuis laten bezorgen door de postbode. Met dit proefproject gaat De Lijn in op de vraag van haar reizigers naar een uitbreiding van de voorverkoop. De Lijn is daarmee de eerste externe partner van de eShop van De Post.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

5 december 2008

e-Government Award voor de online verkoop van abonnementen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

23 december 2008

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft De Lijn in een jaar tijd 500 miljoen reizigers vervoerd. Daarmee is 2008 het beste jaar voor de vervoermaatschappij sinds haar ontstaan in 1991.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

17 februari 2009

De stad Mechelen krijgt op dinsdag 17 februari de primeur van het eerste schuilhuisje met vernieuwde halte-informatie. De pijlers daarvan zijn informatie in realtime en het gebruik van kleuren.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

21 september 2009

De Lijn voert vooraan opstappen opnieuw in. Met deze maatregel wil de vervoermaatschappij het veiligheidsgevoel verhogen en het aantal zwartrijders en agressiegevallen doen dalen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

30 januari 2010

Kusttram 125 jaar

125 jaar Kusttram. Meer dan een eeuw lang al speelt de Kusttram een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van een brede regio.
De heer Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn: 

“Zonder de Kusttram zou de kust er ongetwijfeld helemaal anders uitzien. Hoe, dat zullen we nooit weten. Wat we wel zeker weten is dat de komst van de tram een acceleratie betekende voor de uitbouw van de kust. En ook voor de toekomst zal dit ook zo zijn. […] Ons werk is nog niet af. En net dat maakt het boeiend. De werknemers van De Lijn hebben in het verleden een grote rol gespeeld in de uitbouw van de tram én de kust. Ons personeel staat ook klaar om in de toekomst mee te zorgen voor de verdere vooruitgang van de tram langs een leefbare kust waar het goed vertoeven is. Samen richting de toekomst!

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

31 januari 2010

Reizigers van De Lijn kunnen vanaf maandag 1 februari 2010 in heel Vlaanderen hun rit betalen met de gsm. Het sms-ticket werd samen met de mobiele operator Proximus ontwikkeld en uitgebreid getest in Antwerpen en Gent.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

14 september 2011

Reizigers van De Lijn met een smartphone kunnen voortaan altijd en overal hun route met de bus, tram en trein uitstippelen. Om haar reizigers beter te informeren, lanceert de vervoermaatschappij een toepassing voor de iPhone, een mobiele routeplanner en een portaalsite voor alle reisinformatietoepassingen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

4 december 2011

Het project 125 jaar Kusttram wint de eerste editie van de erfgoedprijs Provincie West-Vlaanderen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

23 september 2011

Tramlijn 1 - Trajectlijn

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits gekozen voor een elektrische sneltram tussen Hasselt en Maastricht. Deze tramlijn zou op termijn 3,2 miljoen reizigersritten per jaar kunnen aantrekken.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

12 november 2011

20 jaar belbus. Op 12 november 2011 is het 20 jaar geleden dat de eerste belbus in Vlaanderen in het straatbeeld verscheen. Belbussen werden ingevoerd om ook de reizigers in dunbevolkte gebieden te bedienen. De kleine bussen hebben een belangrijke sociale functie. In Vlaanderen zijn er op dat ogenblik 131 belbusgebieden.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

12 april 2012

Reizigers van De Lijn kunnen hun rit voortaan ook plannen met Google Maps. Met de nieuwe gratis toepassing wil de vervoermaatschappij het makkelijker maken om de bus of tram te nemen en ook nieuwe reizigers aantrekken. Google Maps is raadpleegbaar op zowel computers als smartphones.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

6 augustus 2012

Aankoop van 48 trams voor De Lijn goedgekeurd. Het gaat om 20 lange lagevloertrams voor Antwerpen en Gent en 28 lagevloertrams van de nieuwste generatie voor Antwerpen. Dit is de grootste aankoop van trams ooit door De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

3 december 2012

De website van vervoermaatschappij De Lijn haalt het AnySurferlabel. Dat betekent dat de informatie op de webstek bruikbaar is voor iedereen, ook voor bv. personen met een visuele beperking of motorische handicap.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

24 september 2013

De Lijn start de verdeling van de MOBIB-kaart bij 1,2 miljoen Vlaamse 65-plussers.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

20 februari 2014

De Lijn start de aankoopprocedure voor 146 nieuwe toegankelijke trams. Dat is de start van de grootste bestelling van trams ooit bij de vervoermaatschappij. Met de investering wil De Lijn op verzoek van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de huidige Kusttrams en de kleine trams vervangen en extra tramstellen voorzien voor de uitbreiding van het tramnet. 

Daarnaast verwacht De Lijn tegen november 2014 de eerste nieuwe toegankelijke trams van al geplaatste bestellingen. 10 daarvan gaan naar Gent, 38 naar Antwerpen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

24 september 2014

Op de beurs Innotrans in Berlijn heeft De Lijn haar eerste nieuwe tram voor Gent en Antwerpen voorgesteld. Het gaat om een extra lange lagevloertram van 43 meter, dat is ongeveer een derde langer dan de Hermelijntram, goed voor 315 reizigersplaatsen. De tram maakt deel uit van een bestelling van 48 trams. Het contract heeft een waarde van 128,6 miljoen euro. Het gaat om 20 extra lange trams en 28 gewone trams. De voertuigen werden gebouwd door Bombardier, Antwerpenaar Axel Enthoven ontwierp de tram. Hij tekende ook al voor het design van de Hermelijntram  en voertuigen voor de Brusselse vervoermaatschappij MIVB.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1 december 2014

Sinds 1 december rijden de stilste en schoonste bussen ter wereld in het noorden van de provincie Antwerpen. De 5 waterstofbussen produceren geen schadelijke uitstoot en zijn uiterst stil. Omdat er geen verbrandingsproces is, stoot de bus geen schadelijke stoffen uit zoals CO2 (veroorzaakt broeikasgassen), NOx (zure regen en schadelijk voor de gezondheid) en fijn stof. Uit de uitlaat komt enkel zuivere waterdamp. Door de afwezigheid van een dieselmotor is de waterstofbus ook zo goed als geluidloos. Een zoemtoon is het enige wat je hoort. De bus biedt plaats aan 94 reizigers en heeft een autonomie van 350 kilometer. Dat is vergelijkbaar met een dieselbus. De bussen rijden ten noorden van Antwerpen omdat ze tanken aan een tankinstallatie in de haven.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

28 april 2015

40 jaar geleden reed de metro voor het eerst in Antwerpen. De  afgelopen decennia werden meer metrokokers gebouwd dan er vandaag worden gebruikt. Sinds 18 april 2015 rijdt er eindelijk een metro door de ‘Reuzenpijp’ onder de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Tram 8 rijdt zo van het Astridplein naar de park-and-ride zone in Wommelgem. Ondergronds werd zo ook het nieuwe premetrostation Zegel in gebruik genomen en Astrid aan het Astridplein werd  uitgebreid en gerenoveerd.

Op de dag van de opening was er op en rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout een groot volksfeest met veel muziek, historische tram, een rommelmarkt, kinderanimatie etc. Tot slot waren er in aanloop naar de opening tunnelwandelingen door de Reuzenpijp. Twintigduizend bezoekers bezochten, gespreid over 6 dagen, de Reuzenpijp tussen het Astridplein en het station Zegel te voet.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

11 mei 2015

De nieuwe extra lange tram van De Lijn (type Flexity 2) zal voortaan Albatros heten. De naam werd gekozen uit meer dan 3 000 inzendingen. Gentenaar Gunther Govaert bedacht de naam, die verwijst naar de manier waarop de gelijknamige vogel stil en zonder veel moeite door de lucht zweeft. Met de oproep om namen in te sturen wilde De Lijn de Vlamingen een alternatief laten bedenken voor Flexity 2, de naam van constructeur Bombardier.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

20 februari 2016

De Vlaamse Regering heeft De Lijn groen licht gegeven voor een investering van 27 miljoen euro in 131 bussen. Het contract gaat naar de Vlaamse constructeur VDL uit Roeselare. De eerste nieuwe voertuigen worden in het najaar in gebruik genomen. Alle nieuwe voertuigen zijn uitgerust met Euro VI-motoren, de schoonste dieselmotoren op de markt. Wanneer de nieuwe bussen geleverd zijn, hebben alle 2200 bussen van De Lijn een roetfilter. Die beperkt zeer sterk de uitstoot van het schadelijke fijn stof.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

13 juli 2016

De Lijn koopt vanaf 2019 alleen nog bussen met een alternatieve aandrijving, op voorwaarde dat de technologie op punt staat. Het gaat om hybride bussen, bussen op waterstof en op elektriciteit. Dit betekent het einde van de klassieke dieselbus. Met de beslissing wil de raad van bestuur van de vervoermaatschappij de vloot versneld vergroenen en ervoor zorgen dat tegen 2025 alleen nog groene bussen in stedelijke omgevingen rijden. 

Om de oudste dieselbussen met vervuilende motoren zo snel mogelijk te vervangen door schonere exemplaren, start in september 2016 de voorbereiding van een bestelling van circa 220 bussen voor de periode 2017-2018. De hybride bussen hiervan zullen in stedelijke omgevingen rijden, de moderne dieselbussen komen in de plaats van de oudste exemplaren op streeklijnen. Dat komt doordat hybride bussen nog niet rendabel zijn op streeklijnen. In de loop van 2018 verschijnen de eerste bussen hiervan in het straatbeeld.
In 2019 volgt een bestelling voor 120 hybride en/of elektrische bussen, te leveren in 2020 en 2021. Daarnaast wordt in 2017 in enkele steden een project met volledig elektrische bussen in de steigers gezet. Het Klimaatfonds van de Vlaamse overheid zorgt voor extra middelen voor de versnelde vergroening.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

19 september 2016

Wie met De Lijn reist, kan vanaf nu zijn rit betalen via een smartphoneapp. Met het m-ticket, een nieuw digitaal vervoerbewijs, wil de vervoermaatschappij het gemakkelijker maken om de bus of tram te nemen en zorgen voor minder cash bij de chauffeurs.
Het m-ticket is nog makkelijker dan het sms-ticket, want je moet geen code en aanvraagnummer meer onthouden. Eén beweging op het scherm van je smartphone volstaat, soms met een pin-code als beveiliging. Omdat er geen telecomkosten worden aangerekend, is het m-ticket 15 cent goedkoper dan een sms-ticket. Om een m-ticket aan te kunnen vragen, moet je eerst de app van een leverancier van m-tickets installeren en je registreren. Eenmaal dat gebeurd is, kun je met een smartphone een m-ticket aanvragen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

24 maart 2017

De Lijn heeft een nieuw spoorbeveiligingssysteem in gebruik genomen. Dit waakt erover dat trams in de premetro niet te snel rijden of seinen negeren, zodat botsingen vermeden worden.  Het nieuwe spoorbeveiligingssysteem LijnGUARD nam de fakkel over van het vorige systeem, dat al 42 jaar in gebruik is. LijnGUARD zorgt ervoor dat de 815 trams per dag veilig door de donkere premetrotunnels kunnen rijden en niet botsen. 

Een spoorbeveiligingssysteem bewaakt zowel de afstand tussen twee trams, hun snelheid als het respecteren van de seinen. Daarvoor zijn de 26 kilometer ondergrondse sporen van de premetro opgedeeld in een 130-tal secties. In elke sectie detecteert een spoorstroomkring of er een tram aanwezig is, en geeft die informatie via een glasvezelnetwerk door aan de computer. Zo kent het systeem de afstand tussen twee trams en berekent het hoe snel de achterop komende tram mag rijden. Een sein aan het begin van elke sectie geeft de toegelaten snelheid weer. Daarnaast meet het systeem ook of een tram niet sneller rijdt dan toegelaten. Gebeurt dat toch, dan wordt hij afgeremd. Via een wifi-antenne op de seinen kan het systeem de tram nog voor het volgende sein laten weten of de toegelaten snelheid intussen verhoogd is. Dit verbetert de doorstroming en zorgt voor een natuurlijk rijgevoel bij de trambestuurders. Daarnaast wordt zo de capaciteit van de premetro ten volle benut. De tram krijgt immers meteen de juiste snelheid, in plaats van pas aan het volgende sein.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

20 april 2017

De Lijn gaat in Antwerpen, Gent en Leuven elektrische bussen testen die worden opgeladen aan hun eindpunt. De raad van bestuur van de vervoermaatschappij heeft het licht op groen gezet voor drie keer twee bussen en de bijhorende oplaadinfrastructuur. Als alles vlot verloopt, beginnen de bussen eind 2019 te rijden.
De elektrische bussen zullen uitsluitend rijden in een stedelijke omgeving. Ze moeten ongeveer 50 minuten kunnen rijden, goed voor 20 kilometer. De Lijn wil dat de bussen een vergelijkbaar aantal reizigersplaatsen hebben als een dieselbus (65 plaatsen, waarvan 25 zitplaatsen). Hierdoor zullen ze een kleinere batterij hebben die tijdens de dienst snel kan worden bijgeladen. Hoe meer reizigersplaatsen, hoe kleiner de capaciteit van de batterij.
Voor de drie steden gaat het om telkens twee elektrische bussen met een snellaadstation aan de eindhalte. In Antwerpen gaat het om een stukje van lijn 12 (Astridplein – Sportpaleis). De Arteveldestad krijgt elektrische bussen op The Loop. Voor Leuven is er nog geen traject geselecteerd.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

13 juni 2017

De raad van bestuur van De Lijn heeft de bestelling van 24 lagevloertrams opnieuw gegund aan de Spaanse constructeur CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Het gaat om de eerste van mogelijk 7 schijven, goed voor een investering van 295 miljoen euro in 146 nieuwe trams. Deze aanbesteding van 146 trams is de grootste ooit in de geschiedenis van De Lijn en is broodnodig. De trams zijn een alternatief voor de verkeersdrukte in de grootsteden en vervangen de oude Kusttrams en PCC’s.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

6 september 2017

Bus- en tramreizigers krijgen voortaan zetels in recuperatieleder. Na een positieve test in de nieuwe Albatrostrams ruilt De Lijn de stoffen bekleding definitief in voor recuperatieleder. Dit materiaal is comfortabeler en makkelijker te onderhouden. De raad van bestuur van De Lijn heeft een budget van 1 925 000 euro voor vijf jaar  goedgekeurd voor een geleidelijke omschakeling. De zetelbekleding zal te vinden zijn in nieuw aangekochte voertuigen (o.a. de Albatrostrams, de lopende bestellingen van 146 CAF-trams en 230 bussen). Als stoffen zetels hersteld moeten worden, krijgen alle zetels in dat voertuig een nieuw jasje. De Lijn heeft 399 trams en 2100 bussen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>