Toon menu

Structuur en bestuur

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De Lijn is de partner van het Vlaams Gewest voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer in, van en naar Vlaanderen. De Lijn is binnen het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken, een extern verzelfstandigd agentschap.

De Lijn is een centraal aangestuurde organisatie met decentrale werking voor die diensten die dicht bij het terrein en de klanten horen. Zo draagt De Lijn bij aan het nieuwe Vlaams vervoermodel dat opgebouwd is rond vijftien vervoerregio’s.

In 2019 bood De Lijn ongeveer 201 miljoen voertuigkilometers aan. De Lijn baat drie tramnetten uit (Antwerpen, Gent en de kusttram) en het busaanbod wordt voor circa de helft uitbesteed aan exploitanten.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Kerncijfers 2019

Afgelegde kilometers per provincie  

ProvincieTramBus
Antwerpen10.930.010 km 
44.866.701 km 
Oost-Vlaanderen2.914.956 km 
36.246.948 km 
Vlaams-Brabant-45.772.287 km 
Limburg-30.327.338 km 
West-Vlaanderen2.969.600 km 
27.237.664 km 
Totaal16.814.566 km

184.450.940 km

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Mobiele biljetten 

In 2019 werden er 734.611 meer mobiele vervoerbewijzen (sms-tickets en m-tickets) verkocht dan in 2018.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De medewerkers van De Lijn

Eind 2019 telde De Lijn 7.734 werknemers. Daarbij komen nog zo’n 2.400 werknemers bij exploitanten die rijden in opdracht van De Lijn.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Bestuursorganen

De Lijn heeft drie bestuursorganen met specifieke bevoegdheden:

  • de algemene vergadering van aandeelhouders
  • de raad van bestuur
  • managementcomité 
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>