Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

CO2-uitstoot voertuigen

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Algemene inleiding bij de cijfers

Gemiddeld legt elke personenwagen in België zowat 15 000 kilometer af (bron: FOD Mobiliteit en Vervoer). Dat komt overeen met een jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 2,8 ton. Daarnaast gebruiken we natuurlijk nog heel wat andere vervoermiddelen. De impact van onze vervoerwijze op de totale CO2-uitstoot is niet te onderschatten en bedraagt ongeveer 20 tot 25 % (het precieze percentage is onder meer afhankelijk van het al dan niet meetellen van internationale lucht- en scheepvaart).

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Tabel met de specifieke CO2-uitstoot per vervoermiddel

VervoermiddelCO2-uitstoot (g/km, tank to wheel)
veronderstellingen/bronnen
Gemiddelde voor alle personenvervoer (2007)
118
Bron: MIRA-T 2008
Gemiddelde voor alle personenvervoer (2002)
132
Bron: MIRA-T 2008
Gemiddelde wagen
127
Diesel, 6,5 l/100 km (= 172 g CO2/km, op basis van 1,35 inzittenden)
Gemiddelde nieuwe wagen
100
135 g/km, 1,35 inzittenden
Gemiddelde wagen, bezetting tijdens de spitsuren
143
172 g/km, 1,2 inzittenden
Gemiddelde standaardbus
75
Diesel, 40 l/100km, 14 inzittenden
Hybride standaardbus
60
20 % brandstofreductie t.o.v. standaardbus
Gemiddelde gelede bus
63
Diesel, 50 l/100 km, 21 inzittenden
Gemiddelde tram theoretisch (Hermelijn)
23

4 kWh/km, 60 inzittenden, 349 g CO2/kWh 

standaard elektriciteitsmix België, incl. kernenergie (bron: VITO, Auditconvenant)

Gemiddelde tram in de praktijk (Hermelijn, groene stroom)
1
De Lijn koop 100 % groene stroom in, vooral afkomstig van waterkrachtcentrales (20 g CO2/kWh)
Metro
30,5
Bron: MIVB
Nieuwste hybridewagen
89
Nieuwe Toyota Prius, info van de fabrikant
Elektrische wagen
38
15 kWh/100 km, standaard elektriciteitsmix België, 1,35 inzittenden
Trein
28
Bron: NMBS
Motorfiets
107
Benzine, 4,5 l/100 km, 1,02 inzittenden
Scooter
77
Benzine: 3,2 l/100 km, geen passagiers
Fiets/te voet
0
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Methodologische opmerking

De bovenstaande cijfers geven enkel de directe CO2-uitstoot weer ('tank to wheel' of TTW) door verbranding. Ook indirect ('well to tank' of WTT), meer bepaald bij het productieproces van de brandstof, wordt een grote hoeveelheid energie verbruikt. Er komt dus ook op dat moment CO2 vrij. Verschillende bronnen geven de grootteorde hiervan aan, met name zowat 10 tot 30 % van het directe energieverbruik.
Hoewel de som van beide uitstootbronnen (WTT+TTW = WTW, of 'well to wheel') eigenlijk de meest correcte maatstaf is voor de CO2-uitstoot van verschillende voertuigen, rekenen we hierboven toch met de TTW-cijfers. Daarvoor zijn immers de meeste cijfers terug te vinden, bv. op de reclameaffiches van de autoverdelers of in verschillende internationale rapporten.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Formule om CO2-besparing te berekenen

Onze routeplanner op maat berekent de besparing qua CO2-uitstoot van een bus, tram en trein in vergelijking met een gemiddelde wagen.

We geven geen berekening voor de CO2-besparing voor het voorgestelde traject met de belbus.
Die besparing hangt immers sterk af van de bezettingsgraad van de bus, die sterk varieert van rit tot rit. Op die manier kunnen er grote verschillen optreden in de af te leggen afstand en het traject dat een belbus tijdens een rit zal afleggen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Bus

In onze berekeningen hanteren we altijd een gemiddelde CO2-uitstoot van 70 g/km voor een bus. De routeplanner kan immers niet vooraf weten welk type bus zal worden ingezet (standaardbus, gelede bus, hybride bus,…).

We nemen de CO2-uitstoot van een gemiddelde wagen (127 g/km) en verminderen dit met de CO2-uitstoot van een gemiddelde bus (70 g/km). Het getal dat we bekomen, vermenigvuldigen we met het aantal kilometers dat de reiziger met de bus aflegt.

Wanneer een reiziger bijvoorbeeld een traject van 12km aflegt met de bus, krijgen we de volgende berekening:

(127-70) x 12 = 684

Een reiziger bespaart dus 684g CO2 door zijn traject van 12km af te leggen met de bus in plaats van met de auto.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Tram

We nemen de CO2-uitstoot van een gemiddelde wagen (127 g/km) en verminderen dit met de CO2-uitstoot van een gemiddelde tram (1 g/km). Het getal dat we bekomen, vermenigvuldigen we met het aantal kilometers dat de reiziger met de tram aflegt.

Wanneer een reiziger bijvoorbeeld een traject van 21km aflegt met de tram, krijgen we de volgende berekening:

(127-1) x 21 = 2646

Een reiziger bespaart dus 2,6kg CO2 door zijn traject van 21km af te leggen met de tram in plaats van met de auto.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Trein

We nemen de CO2-uitstoot van een gemiddelde wagen (127 g/km) en verminderen dit met de CO2-uitstoot van een gemiddelde trein (28 g/km). Het getal dat we bekomen, vermenigvuldigen we met het aantal kilometers dat een reiziger met de trein aflegt.

Wanneer een reiziger bijvoorbeeld een traject van 38km aflegt met de trein, krijgen we de volgende berekening:

(127-28) x 38 = 3762

Een reiziger bespaart dus 3,7kg CO2 door zijn traject van 38km af te leggen met de trein in plaats van met de auto.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Hoeveel is 1 ton CO2?

De bekendste manier om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te compenseren is door bomen aan te planten. Om te groeien hebben bomen immers CO2 nodig. Bij dit proces (fotosynthese) gebruiken ze koolstof om te groeien: de koolstof (C) van koolstofdioxide (CO2) leggen zij vast in hun biomassa (hout, plantweefsel, wortels, ...). Als afvalproduct stoten ze zuurstof (O2) terug uit.
Op die manier zuiveren bomen (en planten) eigenlijk de lucht voor de mens. Wij doen immers het omgekeerde: wij ademen lucht in, verbruiken de zuurstof O2 die erin zit, en ademen méér CO2 uit. Dagelijks ademen wij zowat 900 gram CO2 uit per volwassene per jaar.
Ook over hoeveel CO2 een boom nu precies nodig heeft om te groeien, bestaan een pak cijfers. Uit verschillende bronnen (o.a. VBV, K.U.Leuven, UGent, …) hebben wij de volgende informatie geselecteerd:

  • 1 hectare bos (in onze klimaatgordel) neemt gemiddeld zowat 10 ton CO2 per jaar op, of zowat 27,5 kg/dag
  • Per hectare bos staan er zowat 300 tot 500 bomen
  • 1 volwassen Vlaamse boom neemt dagelijks gemiddeld zowat 65 gram CO2 op (of jaarlijks 24 kg per boom)
  • 1 autokilometer vergt ongeveer 2 bomen om de uitstoot te neutraliseren – voor 1 buskilometer is dat zowat de helft
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>