Toon menu

Toegankelijkheidsbeleid

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De Lijn streeft naar een vlot openbaar vervoer, voor iedereen. Om dat te bereiken verbeteren we permanent onze dienstverlening en maken het uniform voor alle reizigers.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • een duidelijke rol voor het openbaar en aangepast vervoer
 • meer toegankelijke voertuigen en haltes
 • duidelijke reisinformatie, ook over toegankelijkheid
 • klantvriendelijk onthaal van personen met een beperking
 • overleg met stakeholders over toegankelijkheid
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Samenwerking en partners

 • Inter:
  De Lijn heeft, voor de uitwerking van haar toegankelijkheidsbeleid, een samenwerkingsovereenkomst met Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. 
 • Gebruikers:
  We doen beroep op de ervaringsdeskundigheid van onze reizigers, bv. bij het opstellen van een monitoringsysteem van de toegankelijkheid binnen basisbereikbaarheid. Zie ook kenniscel Toegankelijkheid (hieronder). De Lijn is in overleg met Noozo: de Vlaamse adviesraad voor personen met een handicap 
 • Kenniscel Toegankelijkheid:
  De Lijn participeert samen met het Departement Mobiliteit en openbare werken -Beleid, de Administratie Wegen en Verkeer en Inter aan de kenniscel Toegankelijkheid. Deze kenniscel werkt aan een monitoringsysteem van toegankelijkheid binnen basisbereikbaarheid.
 • Masterplan toegankelijke haltes:
  In de beleidsnota MOW van de Vlaamse regering is de opmaak van een Masterplan Toegankelijke haltes opgenomen. De Lijn participeert samen met de betrokken partners aan de opmaak van dit plan dat wordt opgenomen door een werkgroep van het MCB project basisbereikbaarheid, deelproject 8.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>

Toegankelijk haltes

Wanneer is een halte toegankelijk? Wie staat in voor de aanleg van toegankelijke haltes en wat is de rol van De Lijn?

Kies een andere box: Klik hier