Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Verkeersveiligheid

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Verkeersveiligheid is één van de basispijlers in de werking van De Lijn.

Verkeersveiligheid manifesteert zich het duidelijkst in de rijscholen en op de stelplaatsen, waar chauffeurs opgeleid en begeleid worden in de verkeersveilige uitoefening van hun taak.

Ook op diensten zoals planning, exploitatie, techniek (onderhoudscentra), aankoop rollend materieel, ontwerpers van het projectenbureau en dienst vaste installaties wordt vanuit het aspect verkeersveiligheid gewerkt. 

De Lijn maakt bovendien deel uit van de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (AVVG). Alle onderwerpen die te maken hebben met veiligheid van de wegeninfrastructuur en verkeersregeling op de Vlaamse gewestwegen zijn daar bespreekbaar: breedte van de rijstroken, dimensionering van de haltehavens, medegebruik doorstromingsbevorderende infrastructuren,….

De verkeersveilige manier van werken bij De Lijn groeide doorheen de jaren aan de hand van talloze acties, maatregelen, aanbevelingen en campagnes.

Zo wordt:

  • de opleiding voor chauffeurs permanent opgevolgd en bijgestuurd;
  • tram- en buschauffeurs regelmatig geïnformeerd over verkeersveiligheid;
  • gebruikers en andere weggebruikers gericht geïnformeerd en gesensibiliseerd over de eigenheden van bus en tram (voorrang, gewicht, benodigde remafstand,…);
  • de inrichting van eigen tram- en businfrastructuur kritisch gemonitord;
  • voor elk zwaar ongeval een zorgvuldige analyse in de diepte voorzien, gericht op mediëring van de veroorzakende factoren.

Het positief effect van de genomen maatregelen blijkt uit de dalende trend in het ongevalsrisico bij voertuigen van het geregeld vervoer.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>