Toon menu
Realtime haltescherm

Gebruikershandleiding realtime haltescherm

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

1. Wat is het realtime-haltescherm?

Deze webtoepassing laat toe om de doorkomsten van bussen (of trams) door één of meerdere haltes weer te geven op een scherm.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

2. Toepassingsgebieden van het realtime-haltescherm

Het scherm kan in de lobby van hotels, in ziekenhuizen of elders bij grote vervoersgeneratoren de realtime informatie van nabijgelegen haltes tonen. Het idee is dat de vervoersgenerator zelf voor de hardware zorgt, terwijl De Lijn instaat voor de webpagina.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

3. Opbouw van de informatie op het haltescherm

In een tabel worden de eerstkomende bussen of trams getoond, het lijnnummer en de verwachte doorkomsttijd aan de halte. Is de positie van het voertuig bekend, dan wordt het aantal minuten getoond waarbinnen het voertuig verwacht wordt aan de halte. Is de positie niet gekend, dan wordt de theoretische vertrektijd getoond.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

4. Samenstellen van het realtime-haltescherm

Het haltescherm kan de informatie van één of meerdere haltes tonen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het haltenummer.

https://www.delijn.be/realtime/300894/8

Bovenstaand webadres (URL) toont de informatie voor de halte met nummer 300894.

Om de informatie van meerdere haltes in een scherm te combineren volstaat het de haltenummers toe te voegen in het webadres, telkens gescheiden door een ‘+’ teken (zonder spaties):

https://www.delijn.be/realtime/300894+305448/8

Bovenstaand webadres toont het haltescherm met daarop de informatie voor haltenummers 300894 en 305448. De lijnen die door halte 300894 of halte 305448 komen, worden gecombineerd getoond, waarbij gesorteerd wordt op het verwachte tijdstip. Je kan zo veel haltes toevoegen als je wenst.

Tips:

  • Vermijd het om haltes die op 1 lijn liggen in dezelfde richting in één scherm te combineren. De toepassing zal dan namelijk het voertuig van die lijn dubbel tonen. Het tijdsinterval komt overeen met de tijd tussen de twee opeenvolgende haltes; dit komt voor reizigers zeer verwarrend over.
  • Standaard worden 8 doorkomsten op het scherm getoond. Dit kan echter aangepast worden door de laatste parameter te wijzigen: https://www.delijn.be/realtime/300894+305448/15
    Er kunnen maximaal 20 doorkomsten getoond worden; de parameter een hogere waarde dan 20 toekennen heeft geen effect.
  • Je kan ook een haltescherm creëren met een witte of gele tekst op een zwarte achtergrond. Gebruik hiervoor dezelfde url en voeg volgende code toe: ?inverse=white of ?inverse=yellow. Vb. https://www.delijn.be/realtime/300894+305448/8?inverse=white of https://www.delijn.be/realtime/300894+305448/8?inverse=yellow
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

5. Haltenummer van een halte vinden

Zoek de halte(s) op in onze app of via de website. Onder de haltebenaming op de haltepagina vind je het haltenummer. Aan de halte staat het haltenummer vermeld op het haltebord.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>