Toon menu

Denk aan de doorstroming in de planfase

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Als u een weg opnieuw wilt inrichten, denk dan in de conceptfase al na over eventuele consequenties voor bussen en trams. Ligt de betrokken weg op een route van het openbaar vervoer, overleg dan tijdig met De Lijn. 

Ingrepen als asverschuivingen of korte draaicirkels kunnen het voor onze chauffeurs moeilijk of onmogelijk maken om hun bestemming tijdig te bereiken.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>