Berchem: voorbereidende werken heraanleg kruispunten Grotesteenweg (N1) vanaf 17 april

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt in samenwerking met stad Antwerpen, De Lijn, water-link en Aquafin een deel van de Grotesteenweg (N1) in Berchem. De zone vanaf het kruispunt met de Uitbreidingstraat tot en met het kruispunt met de Elisabethlaan (N173) krijgt vanaf 17 april 2023 een grondige aanpak.

30 maart 2023 - Tips, info en nieuws